Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til kjøp av Nordre Holen 15-21 i Åleund.  Totalt ble det hentet inn ca.  45 millioner i emisjonen. Av dette stod Kraft Finans for drøyt 34 millioner.

Totalt transaksjonsvolum var i underkant av 130 millioner og eiendomsmassen utgjorde 7.000 kvm.