DN.no har i dag en artikkel hvor sjefsøkonomen i Deutsche Bank uttaler at amerikanske renter kan overraske på oppsiden når rentenivået skal heves fra sentralbanken. Dette sammenfaller godt med det vi skrev her tidligere i april.

Ta kontakt om du har spørsmål til det amerikanske rentemarkedet.