• 100% statlige leietakere
 • 9,7 år gjenstående leiekontrakt
 • 8-10 % estimert utbytte
 • Minimumstegning 200.000 NOK
 • Lokasjon:  Bergen
 • Byggeår: 1989
 • Areal bygg (2020E): 8.748 kvm
 • Eiendomsverdi: NOK 347.500.000

100 % utleid til offentlig aktør på en 9,7-års leiekontrakt

Eiendommen i Bergen er i dag utleid til Fiskeridirektoratet. Leiekontraktene løper til 31. desember 2030. Leiekontrakten er 100 prosent KPI-regulert. Fiskeridirektoratet har lang fartstid på eiendommen med over 30 år som leietaker.

Selve eiendommen har sjøbeliggenhet på Nordnes i Bergen sentrum. Alt av sentrumstilbud er i umiddelbar nærhet. Området har etablert seg som et «cluster» preget av statlig virksomhet innen maritim forskning med Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Vannforskning og Akvariet i Bergen. Alle vinduer og kledning ble byttet og oppgradert i 2018.

Eiendommen er regulert til kontor/forretning/lager og boliger som skaper fleksibilitet og gode muligheter for boligutvikling på sikt. Nordnes har blant de høyeste kvadratmeterprisene for boliger i Hordaland.

Eiendommen kjøpes til høy nettoyield sammenlignet med tilsvarende transaksjoner med offentlige leietakere på lange avtaler. 100 prosent statlige leietakere gir forutsigbar kontantstrøm, og god estimert utbyttekapasitet og avkastning.

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare de tre siste årene er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 22 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Lave renter i bank.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Anders Gøllner

  Daglig leder, Oslo

   Morten Aune

   Daglig leder, Trondheim

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Christian Muri

     Daglig leder, Ålesund

      Espen Aasebø

      Daglig leder, Bergen

       Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

       Klikk her