De lange amerikanske statsrentene har den siste tiden falt til sitt laveste nivå noensinne, og er mer enn halvert i løpet av de siste fem årene. Vi tror ikke statsrentene blir liggende her, og at neste store bevegelse er opp, ikke ned. Vår forventning er at de vil stige kraftig fremover.

us-renter

De siste 30 årene har mer eller mindre vært en sammenhengende nedgang i rentemarkedet. Siden rentetoppen ved inngangen til 1980-årene har både lang og korte renter falt kraftig til dagens historisk lave nivåer. Som man ser av grafen har de lange statsrentene i USA falt fra toppen rundt 15 % til rundt 2,3 % på det laveste i starten av 2015. Den amerikanske styringsrenten har vært holdt på null helt siden den globale finanskrisen i 2008, men nå begynner ting å skje. Sentralbanken (FED) opprettholdt på rentemøtet i starten av 2015 dens vurdering om å begynne å øke renten senere i 2015. Det er derimot relativt stor avstand mellom hva markedene forventer av rentehevinger de kommende årene og hva FED signaliserer selv. Dette gir potensiale for kraftige markeds-reaksjoner, og kan være en unik mulighet for å tjene penger. Det finnes selvsagt også grunner til at statsrentene kan holdes lave lenger eller falle videre, men vi tror oppsiden er vesentlig større.

Lagre

Lagre

Lagre