Kraft Finans AS har  foretatt endringer i våre forretningsvilkår som gjelder kundeforhold.

Endringene gjelder praktisering av hvordan rådgivningshonorar på likvide produkter vil bli belastet.

Endringen er tatt inn i våre forretningsvilkår som nytt punkt 18, og vil gjelde fra 1. september 2022.

Klikk her for å lese forretningsvilkårene.

Med vennlig hilsen

Kraft Finans