Vi styrker satsingen vår på compliance

Kraft Finans har de siste årene opplevd sterk vekst, og som et ledd i selskapets ambisiøse planer for framtiden, er vi nå på jakt etter en Compliance Officer.

Kraft Finans er et selskap som daglig har et sterkt fokus på compliance. Compliance-avdelingen i Kraft Finans bistår styret og ledelsen med etterlevelse og kontroll innenfor compliance og risk.

Vi er på jakt etter en person som er selvstendig, strukturert og engasjert, og er spesielt interessert i regulatoriske rammebetingelser for finans. Ser du viktigheten av godt samarbeid og kommunikasjon for å oppnå gode resultater, og vil bidra til å videreutvikle en kultur der tillit og forståelse står sentralt i gjennomføring av våre oppgaver?

Ønsker du å være en del av et dynamisk og forretningsorientert miljø i et av landets voksende finanshus? Da vil vi gjerne at akkurat du søker på stillingen!

KLIKK HER FOR Å SØKE STILLINGEN

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå med tilrettelegging og utarbeidelse av risikorapportering til styret og ledelsen i selskapets virksomhet
 • Bistå med gjennomføring av regelverkstilpasninger, herunder etablering og revidering av rutiner og instrukser
 • Delta i prosesser for å vurdere risiko og sårbarheter og tilhørende kapitalbehov for selskapets virksomhet
 • Bistå med løpende vurdering og overvåkning av selskapets internkontroll
 • Bidra aktivt i arbeidet med å kontrollere kvaliteten og etterlevelse i prosesser for styring og kontroll samt intern og ekstern rapportering
 • Bidra øvrige funksjoner og forretningsenheter i selskapet med råd, støtte og opplæring i de regelverk som gjelder

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk eller juridisk utdannelse
 • Innsikt i verdipapirregelverket, da særlig MiFID II
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i bank, finans eller verdipapirforetak

Personlige egenskaper:

 • God forretnings- og prosessforståelse
 • Analytisk og strukturert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Lagspiller

Vi tilbyr:

 • Gode betingelser og bonusordning.
 • En interessant og utfordrende stilling i et selskap i vekst
 • Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Sandnes
 • Et pulserende og sosialt arbeidsmiljø- med hyggelige kolleger som har et stort fokus på trivsel, utvikling og mulighetene som arbeidshverdagen byr på.

Om arbeidsgiveren

Kraft Finans AS ble stiftet i 2001 og er et norsk verdipapirforetak som tilbyr finansiell rådgivning til formuende privatpersoner, selskap og stiftelser. Selskapets største eier er Bjørn Maaseide gjennom sitt selskap BFBK Finans AS.

Kraft Finans AS tilbyr tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre og aktiv forvaltning. Kraft Finans mottok i 2020 konsesjon fra Finanstilsynet for å drive corporate virksomhet. Selskapet etablerte i 2018 Kraft Fondene. Første fond ut var Kraft Global og i 2019 ble også rentefondet Kraft Høyrente lansert.

Kraft Finans AS er også en av initiativtakerne bak etableringen av Kraft Bank AS.
Vi har kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Oslo, Bergen, Sandnes og Kristiansand. Det er 36 heltidsansatte i selskapet.

Kraft Finans AS forvalter og gir råd til cirka 2000 kunder som samlet har plassert om lag 6 milliarder kroner til forvaltning. Kundetilfredsheten hos kundene måles jevnlig og er på over 80 poeng av maksimalt 100 poeng. Selskapet har vokst betydelig den senere tid og har ambisjoner om videre vekst i det norske markedet.

KLIKK HER FOR Å SØKE STILLINGEN

Arbeidsgiver:
Kraft Finans AS
Stillingstittel:
Compliance Officer
Frist:
Snarest
Ansettelsesform:
Fast
Arbeidssted: 
Sandnes

KLIKK HER FOR Å SØKE STILLINGEN