Regjeringen Solberg la i går frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2017.

Statsbudsjettet inneholdt blant annet en rekke forslag som vil få konsekvenser for investorer og sparere, dersom det blir vedtatt slik det ligger.

Nedenfor har vi samlet noen linker med mer informasjon om Statsbudsjettet og enkelte konkrete forslag:

http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Artikler/Statsbudsjett-pa-1-2-3/

Statsbudsjettet og ny Aksjesparekonto

https://www.dn.no/privat/2016/10/06/1138/Statsbudsjettet-2017/jubler-for-enklere-aksjesparing