Til andelseierne, 

Siden vi nå er inne i en periode med ekstrem volatilitet, som treffer absolutt alle markeder, er det på sin plass med et nytt forvalterbrev der jeg oppdaterer litt om status og tiden som kommer.

Vi har de siste månedene observert at de fleste av verdens aksjeindekser har korrigert kraftig ned, og vi nærmer oss nå nivået pre-koronakrisen i 2020. I tillegg har det globale rentemarkedet fått en kraftig korreksjon. For eksempel er amerikanske High Yield ned 15 prosent hittil i år, og europeisk High Yield er ikke langt unna. Fastrentefond (IG-fond), som representerer den høyeste kredittkvaliteten (og derfor laveste rente), er ned mellom 8 og 12 prosent hittil i år. Dette er bare noen få eksempler på den ekstreme volatiliteten som preger markedet.
Vi kjenner selvfølgelig alle sammen dette på kroppen, men under slike forhold er det viktig å minne seg selv på hva som driver disse svingningene, hva svingningene egentlig betyr – og ikke minst, at volatiliteten før eller siden vil ta slutt. 

Dagens volatilitet er styrt av markedsrisikoen, men det er samme risiko som også skaper mulighetene. Selv om volatiliteten i dag er stor, er det vesentlig forskjell fra mars 2020 og dagens situasjon. Den gangen ble markedet rammet av en snikende pandemi, hvor stort sett hele verden ble stengt ned, mens det i år er krig som har preget markedet. Korreksjonen vi befinner oss i handler stort sett om inflasjon og mulig resesjon. Fordelen denne gangen, i motsetning til under koronakrisen, er at vi vet hva vi står overfor, og hvilke virkemidler som må brukes for å få bukt med den. Markedet er inne i en stor rejustering, og det store spørsmålet er når den er ferdig? Jeg mener at mye tyder på at vi ikke er langt unna.

I forvaltningen av Kraft Høyrente er vi veldig opptatt av å legge bort ulike typer risiko, som rente- og valutarisiko, minimere operasjonell og finansiell risiko – og sette søkelyset på kredittrisiko som den viktigste indikatoren. Det er dette som sikrer at vi får hovedstol og renter tilbake.

Vi kan kontrollere de fleste av disse elementene, men vi kan ikke kontrollere markedsrisikoen. Den er utenfor vår kontroll, men det er også den som er den minst farlige risikoen. Markedsrisikoen dreier seg hovedsakelig om de daglige svingningene, og uten disse svingningene ville det heller ikke vært noe marked – og det er slike situasjoner vi skal utnytte, hvor risiko og avkastning har gått i vranglås.

I Kraft Høyrente er vi veldig bra posisjonert til å utnytte disse svingningene til fordel for andelseierne våre. Vi kommer til å fokusere på å bruke markedssituasjonen til å kjøpe inn kvalitetsobligasjoner, som over tid vil tilføre solid risikojustert avkastning.

Helt til slutt vil jeg bare minne om følgende:

  1. Kraft Høyrente har en solid portefølje som er godt eksponert i de riktige sektorene. Porteføljen består av kvalitetsselskaper med solid inntjening, sterk balanse, lange kontrakter og forutsigbare kontantstrømmer.
  2. Cirka 50 prosent av porteføljen vil forfalle innen 2024, noe som betyr at porteføljen trolig vil levere solid avkastning i denne perioden.
  3. Uavhengig av hvor mye markedet svinger, så er det veldig viktig å aldri glemme at obligasjoner er juridisk bindene avtaler, som sier at lånet skal tilbakebetales på forfallsdato.
  4. Vi har mye kvalitetsobligasjoner i porteføljen vår. Ulempen med å investere i slike obligasjoner er at de veldig likvide, noe som gjør at de under markedsuro er de første som blir solgt og dermed faller i pris – men det er også disse obligasjonene som raskest henter seg inn igjen når uroen er over.

Kraft Høyrente har i dag en portefølje med en effektiv rente på 10 prosent, og en gjennomsnittspris på 95 prosent av pålydende. Porteføljen har en vektet løpetid på cirka 3,35 år. Dette er en unik mulighet som vanligvis forsvinner veldig fort når korreksjonen er over.

Vi følger som vanlig markedet tett og vil selvfølgelig oppdatere våre andelseiere om situasjonen endrer seg.

Jeg ønsker dere alle sammen en god sommer!

Mvh
Øivind Thorstensen
Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente.