Emisjonen i Bergen Etatbygg AS ble fulltegnet på rekordtid. Interessen for prosjektet har vært meget stor, og selv om tegningsfristen ikke var før 10. mai, ble prosjektet fulltegnet etter kort tid.

Kraft Finans har hentet 112,5 millioner kroner i egenkapital til prosjektet.
Bergen Etatbygg AS er nok en investering i et næringsbygg der 100 prosent av leietakerne er statlige. I det nevnte prosjektet gjenstår det 9,7 år av leiekontrakten med Fiskeridirektoratet.

Nytt prosjekt
Siden prosjektet ble fulltegnet på rekordtid var det flere investorer som denne gangen ikke fikk muligheten til å tegne i prosjektet.
– Våre samarbeidspartnere er for tiden i forhandlinger om nye eiendomsprosjekt. Vi håper å kunne presentere nye solide prosjekter for kundene våre innen kort tid, sier investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen.

Siden Kraft Finans startet satsingen på investering i næringseiendom har selskapet bidratt til kapitalinnhenting i 23 eiendomsemisjoner. Prisen på eiendomsmassen er nesten 7 milliarder kroner og Kraft Finans har hentet omtrent 75 prosent av kapitalen i disse prosjektene. Totalt er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til kunder som har investert i næringseiendom. Bare for 2020 ble utbyttet på totalt 54 millioner kroner.

– Investering i næringseiendom gir kundene våre en diversifisering som er fornuftig innenfor en lang investeringshorisont. Eiendomsporteføljen har vist seg å både være robust og lønnsom. Når aksjemarkedet de siste årene har vært krevende, så har disse eiendomsinvesteringene fungert veldig godt for kunden, sier Pedersen.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

 

Bergen Etatbygg AS

Kontoreiendom med offentlige motpart på lang leieavtale

Kraft Finans, har på vegne av Njord Alternative Investment AS, gleden av å invitere til emisjon i Bergen Etatbygg AS:

9,7 års kontraktsdekning

 • Fiskeridirektoratet leier hele bygget på en uoppsigelig leiekontrakt til løpende til 31.12.2030.
 • 5+5 års forlengelsesopsjoner til samme vilkår.
 • 100 % KPI-regulering hvert år.
 • Fiskeridirektoratet har lang fartstid på eiendommen med over 30 år som leietaker.

Attraktiv beliggenhet i Bergen sentrum

 • Sjøbeliggenhet på Nordnes i Bergen sentrum
 • Alt av sentrumstilbud i umiddelbar nærhet.
 • Området har etablert seg som et «cluster» preget av statlig virksomhet innen maritim forskning  med Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Vannforskning, Akvariet i Bergen (med eget forskningsmiljø).
 • Alle utvendige vinduer og bekledning ble byttet/oppgradert i 2018.
 • Eiendommen er regulert til kontor/forretning/lager og bolig som skaper god fleksibilitet og gode muligheter for boligutvikling på sikt.
 • Nordnes har blant de høyeste kvadratmeterprisene for boliger i Hordaland.

Avdragsfri finansiering muliggjør gode nøkkeltall

 • Eiendommen kjøpes til en høy nettoyield sammenlignet med tilsvarende transaksjoner med offentlig leietakere på lange avtaler.
 • 100 % utleid til offentlig leietaker gir forutsigbar kontantstrøm.
 • God estimert utbyttekapasitet og avkastning.

Fondets avkastningsmål

 • Estimert årlig avkastning (IRR): 10-12 %
 • Estimert årlig utdeling (utbytte): 8-10 %

Transaksjonsdetaljer

 • Egenkapitalbehov: NOK 112.500.000
 • Minstetegning: NOK 200.000
 • Bestillingsperiode: 09.04.2021 kl. 09:00 – 10.05.2021 kl. 16:00
 • Forventet innbetaling: 20.05.2021

Forventet overtakelse 12.07.2021