Emisjonen i Lillehammer Etatbygg AS ble fulltegnet på rekordtid. Interessen for prosjektet har vært meget stor, og selv om tegningsfristen ikke var før 9. oktober, ble prosjektet fulltegnet allerede fredag 11. september.

Lillehammer Etatbygg AS er det største prosjektet der Kraft Finans har bidratt med innhenting av kapital. I samarbeid med Njord Kapitalforvaltning hentet Kraft Finans 335,5 millioner kroner i egenkapital til prosjektet.
Også Lillehammer Etatbygg AS er en investering i et næringsbygg der 100 prosent av leietakerne er statlige. I det nevnte prosjektet gjenstår det 15,8 år av leiekontrakten med Statens Vegvesen.

Slike investeringer har i dagens marked blitt stadig mer populære i Kraft Finans kundegruppe.
– Investering i næringseiendom med statlige leietakere skaper trygghet og stabilitet for kundene våre. Under coronakrisen har flere gårdeiere slitt med å få inn inntekter på grunn av at leietakere har måttet stenge eller mistet mye av omsetningen. Offentlige leietakere er ikke rammet i like stor grad som private, og derfor har investering i næringseiendom med statlige leietakere blitt veldig etterspurt av våre kunder, sier investeringssjef, Stian Pedersen i Kraft Finans.

Nytt prosjekt
Siden prosjektet ble fulltegnet på rekordtid var det flere investorer som denne gangen ikke fikk muligheten til å tegne i prosjektet.
– Vi har registrert at slike type investeringer er svært etterspurt. Vår produktleverandør av eiendomsprosjekt, Njord Alternative Investments AS, har snart et nytt prosjekt i markedet, som også er et næringsbygg med 100 prosent statlige leietakere. Vi ser frem til å presentere dette prosjektet for kundene våre innen kort tid, sier Pedersen.

Siden Kraft Finans startet satsingen på investering i næringseiendom har selskapet bidratt til kapitalinnhenting i 20 eiendomsemisjoner. Prisen på eiendomsmassen er 5,9 milliarder kroner og Kraft Finans har hentet omtrent 75 prosent av kapitalen i disse prosjektene. Totalt er det blitt betalt ut 150 millioner kroner i utbytte til kunder som har investert i næringseiendom. Bare for 2020 blir utbyttet på totalt 54 millioner kroner.

– Investering i næringseiendom gir kundene våre en diversifisering som er fornuftig innenfor en lang investeringshorisont. Eiendomsporteføljen har vist seg å både være robust og lønnsom. Når aksjemarkedet de siste årene har vært krevende, så har disse eiendomsinvesteringene fungert veldig godt for kunden, sier Pedersen.

Lillehammer Etatbygg AS

Moderne kontoreiendom med offentlige leietakere på lange kontrakter

15,4 års kontraktsdekning

 • 100 % utleid til Statens vegvesen, Fylkesnemnda og Fylkesmannen
 • Kontrakter som løper til 16/11/2035 og 01/10/2035
 • 100 % KPI-regulering
 • Bygget utgjør et av Statens Vegvesens regionvegkontorer samt hovedsetet til Fylkesmannen i Innlandet

Moderne og energivennlig kontorbygg

 • Oppført i 2015 med tilbygg fra 2017
 • Gjennomgående høy standard og fleksible arealer
 • Bygget innehar en sterk miljøprofil med energimerke A
 • Alle moderne fasiliteter
 • God parkeringsdekning med ~181 p-plasser (~158 plasser i egen kjeller)

Strategisk god lokasjon nær Lillehammer sentrum

 • Attraktiv beliggenhet langs Gudbrandsdalsveien
  • Tett på Storgata, hovedhandlegaten som strekker seg gjennom Lillehammer sentrum
 • Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold var grunner til at eiendommen ble valgt som hovedsetet for Fylkesmannen
 • Bygget er rangert som tredje beste kontor av Statens Vegvesen i en rapport fra 20.05.19
 • Gangavstand til sentrum og Lillehammer skysstasjon (~1 200 m)
  • Topp moderne stasjon som drifter tog, buss og taxi
  • Avganger til og fra Oslo hver time
 • Enkel adkomst fra Riksvei 213 og E6 (hhv 1 og 3 min til av/påkjøring)

God estimert avkastning

 • Estimert base-case IRR på 8,6 %
 • Obligasjonsfinansiering legger til rette for god løpende utdeling
  • Estimert utbytte på 7,0 % p.a.

Transaksjonsdetaljer:

 • Egenkapitalbehov: NOK 333.500.000
 • Minstetegning: NOK 200.000
 • Bestillingsperiode: 20.08.2020 kl. 09:00 – 09.10.2020 kl. 16:00
 • Forventet innbetaling: 19.10.2020
 • Forventet overtakelse 16.11.2020