Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til kjøp av Kirkegata 22 i Stavanger.  Totalt ble det hentet inn ca.  65 millioner i emisjonen. Leietaker er butikkkjeden Zara.

Totalt transaksjonsvolum var ca 175 millioner og eiendomsmassen utgjorde i underkant av 3.000 kvm.