Kraft Finans bistod med innhenting av kapital til kjøp av Gunnar Knudsens vei 90 i Skien.  Totalt ble det hentet inn ca.  60 millioner i emisjonen.

Totalt transaksjonsvolum var ca. 180 millioner og eiendomsmassen utgjorde 16.500 kvm.