Nordre Holen 15–21 AS1

Eiendomsverdi: NOK 121m. Egenkapital: NOK 44m. Kjøpsyield: 6,9% netto. Leietakere: Jula, IKEA, Lefdal. Distributør: Kraft Finans. Tilrettelegger: Castelar.

Nordre Holen 15–21 AS2

Eiendomsverdi: NOK 121m. Egenkapital: NOK 44m. Kjøpsyield: 6,9% netto. Leietakere: Jula, IKEA, Lefdal. Distributør: Kraft Finans. Tilrettelegger: Castelar.

Nordre Holen 15–21 AS3

Eiendomsverdi: NOK 121m. Egenkapital: NOK 44m. Kjøpsyield: 6,9% netto. Leietakere: Jula, IKEA, Lefdal. Distributør: Kraft Finans. Tilrettelegger: Castelar.