Investering i eiendom har blitt et av de mest etterspurte produktene blant Kraft Finans kunder.

Kraft Finans’ første eiendomsinvestering ble gjennomført i 2015. Siden har det blitt gjennomført ytterliggere 17 kjøp av næringseiendommer. Den totale kjøpesummen er på nesten fire milliarder kroner, mens Kraft Finans’ kunder har stått for én milliard av egenkapitalen i prosjektene.

For kundene har eiendomsinvesteringene vært en stor suksess. Bare i 2019 har det blitt betalt ut til sammen 63 millioner kroner i utbytte fra eiendomsinvesteringene. Siden start er den samlende avkastningen på 10,6 prosent og det akkumulert utbytte på 100 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med den satsingen vi har gjennomført på eiendom. Eiendom som produkt har blitt veldig godt mottatt av våre kunder. Eiendomsinvesteringer gir kundene en diversifisering som er som er fornuftig innenfor en lang investeringshorisont. Vi kommer til å fortsette å tilby kundene våre gode eiendomsprosjekter, sier Stian Pedersen, investeringssjef i Kraft Finans.

Dette signalbygget i Kristiansand er et eksempel på en næringseiendom som Kraft Finans har skaffet finansieringen til. Bygget kostet 550 millioner kroner og i 2019 fikk kundene utbetalt til sammen 8,3 millioner kroner i utbytte.

Selektiv i utvelgelsesprosessen

Pedersen forteller at bak hver eiendomsinvestering ligger det en meget selektiv utvelgelsesprosess. I samarbeid med Njord Securities AS, som tilrettelegger eiendommene, søker de moderne og fleksible bygg. Det er også veldig viktig at beliggenheten er god.

– I tillegg leter vi etter bygg som allerede har solide leietakere som er inne på lange leiekontrakter. Flere av dem er statlige leietakere, sier Pedersen.

Han trekker også fram at det i prosjektene er viktig at det i bunnen ligger en solid kontantstrøm og utbytter.

– Det er summen av alle disse punktene som gir løpende årlige utbetalinger til kundene og ikke minst muligheten for verdistigning, sier Pedersen.

Kraft Finans har i dag kontorer i Oslo, Sandnes, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

– Vår tilstedeværelse i Norge gir oss en fordel når det kommer til å få en god geografisk spredning på eiendomsporteføljen, sier Pedersen.

Hvem passer disse investeringene for?

I dag har Kraft Finans 1500 kunder og mange av dem har investert i eiendom. Siden 2016 har de bidratt med én milliard kroner i egenkapital i de 18 eiendomsprosjektene. Kundene til Kraft Finans er typisk personer eller selskaper med overskuddslikviditet. Investering i næringseiendom gir dem en god diversifisering, spesielt for dem som har en lang investeringshorisont. Historisk sett har næringseiendom som aktivaklasse gitt god risikojustert avkastning. Dette er også investeringer som i mindre grad følger bevegelsene i aksjemarkedet.

Hvem passer disse eiendomsinvesteringene for?

– Næringseiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom, sier Pedersen.

Akkurat nå holder Kraft Finans på å sluttføre kjøpet av to nye næringseiendommer. Interessen fra kundene er såpass stor, og tilgangen på gode prosjekter er bra, så til høsten vil selskapet gå i markedet med enda flere eiendomsinvesteringer.

Ønsker du å vite mer om investering i næringseiendommer kan du ta kontakt med oss for en uformell prat med en av våre formuesforvaltere.