Å plassere pengene i et høyrentefond gir høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken.

Siden oppstart har Kraft Høyrente levert en avkastning på 13,48 prosent*, og målt i avkastning har fondet vært et av Norges beste. I 2020 endte avkastningen til fondet på 6,91 prosent.

Er du lei nullrente?

Potensiell renters-rente effekt

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift.

Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss senest 6 innen måneder, se vår Personvernerklæring.


Visste du at pengene dine taper seg i verdi ved å stå på en bankkonto?

Dagens rentenivå er historisk lavt, og de største bankene tilbyr i dag bedriftskontoer med 0,0 prosent rente. I tillegg tilbys det ulike kapitalkontoer, men også der er rentenivået svært lavt. Justert for inflasjon, så taper pengene seg i verdi hvert eneste år de blir stående på slike kontoer.

Aune er daglig leder ved Kraft Finans sitt Trondheim-kontor, og det siste året har han opplevd en eksplosiv vekst av kunder som ønsker å flytte kapital bort fra tradisjonell banksparing, og over i høyrentefond. Både privatpersoner og bedriftsledere har sett seg lei på den svake avkastningen de har fått på egen eller bedriftens overskuddslikviditet.

I dag får privatpersoner og bedrifter knapt rente på pengene de har stående på konto. Ved å plassere pengene i et høyrentefond er det høy sannsynlighet for at du får betydelig bedre rente enn i banken.

Bare i 2020 plasserte Kraft Finans’ kunder 400 millioner kroner i høyrentefondet Kraft Høyrente, som er selskapets eget høyrentefond.

Kraft Finans kunder er hovedsakelig privatpersoner eller bedriftseiere som sitter på overskuddslikviditet. Disse pengene blir som regel plassert i aksjefond, eiendom og høyrentefond.

– Investering i høyrentefond fungerer som en meget god diversifisering til resten av investeringsporteføljen. Vårt høyrentefond er et godt alternativ for personer eller bedrifter som ønsker bedre inntjening på overskuddslikviditeten, sier Aune.

Dette er penger det normalt sett ikke er behov for i den daglige driften, og da er det dumt at de blir stående og forvitre på en bankkonto.

– Kraft Høyrente er også et populært valg hos kunder som ikke ønsker å eksponere seg for den risikoen som finnes i aksjemarkedet, føyer Aune til.

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg

Trygghet, god avkastning og likviditet

Kraft Høyrente forvaltes av Øivind Thorstensen. Han deltar selv ofte i møter med privatpersoner eller selskaper som har overskuddslikviditet stående på bankkonto.

Det er som regel tre ønsker som går igjen i disse møtene; Trygghet, god avkastning og likviditet.

Thorstensen har derfor som mål å ha en portefølje som best mulig representerer et tverrsnitt av norsk kjerneøkonomi.

Vi investerer kun i selskaper som har en velprøvd forretningsmodell, god kontantstrøm og en sunn gjeldssituasjon.

Over én milliard kroner

Han startet forvaltningen av Kraft Høyrente i august 2019. Siden oppstart har høyrentefondet levert en avkastning på 13,48 prosent*, og målt i avkastning har fondet vært et av Norges beste. I 2020 endte avkastningen til fondet på 6,91 prosent.

– På bare 19 måneder har det blitt plassert 1,2 milliarder kroner i fondet. Plasseringene kommer hovedsakelig fra privatpersoner og bedrifter som ønsker seg bedre avkastning enn hva som er tilgjengelig i bank, til en relativt lav risiko, sier Thorstensen.

Fondets suksess forklares med graden av aktivitet han legger i forvaltningen.

– Enkelt forklart handler det om å være aktiv og tro mot mandatet. Vi har risikobegrensninger i mandatet som legger et gulv på risikoskalaen, men uavhengig av det er vi veldig opptatt av å investere i de beste selskapene som til enhver tid er tilgjengelige. Hovedoppgaven er å fokusere på kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, slik at vi hele tiden sikrer investeringen og avkastningen til kundene våre. Vi har vært tro mot strategien siden oppstart, og det har så langt vært en viktig suksessfaktor. Vi har brukt 2020 til å diversifisere porteføljen ytterligere, samt gjort flere gode porteføljetilpasninger. Vi er derfor som bra posisjonert for å levere fornuftig risiko og avkastning i årene som kommer.

– Hva kan kundene forvente av avkastning i årene som kommer?

– Vi har som mål å levere mellom 4 og 6 prosent i årlig avkastning. Bakgrunnen for målsettingen er at Kraft Høyrente har investert i selskaper med god kredittrisiko.

Disse selskapene har manøvrert seg bra gjennom koronapandemien, og de fleste har levert bedre resultater enn forventet.

– Vi forventer at disse selskapene vil fortsette å levere bra. Kredittdurasjonen er rundt tre til fire år, med 6,25 prosent effektiv rente. Det vil kundene sannsynligvis kunne glede seg over de neste årene, avslutter Thorstensen.

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg

Maaseides satsing på finans

Kraft Finans er en av Bjørn Maaseides store satsinger innen finans, og i dag eier han 45 prosent av selskapet som hovedsakelig driver med formuesforvaltning. De siste årene har selskapet hatt suksess med å forvalte overskuddslikviditeten til enkeltpersoner, familier og selskaper. I dag har selskapet cirka 2000 kunder fordelt utover landet.

Jeg er meget fornøyd med den utviklingen Kraft Høyrente har hatt. Det å plassere kapital i et høyrentefond, er en fornuftig plassering av likviditetsmidler. Dette bidrar til en god diversifisering i porteføljen, sier Maaseide.

Kraft Finans har også sin egen forvaltningsavdeling, og gjennom Kraft Fondene tilbyr selskapet også investeringer i aksje- og rentefond.

Maaseide har selv valgt å plassere en betydelig del av sin egen overskuddslikviditet i Kraft Høyrente.

Les mer om Kraft Høyrente

Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Kraft Finans gjør oppmerksom på at investeringer i Kraft Høyrente alltid vil innebære en usikkerhet om den fremtidige avkastningen. Verdiforandringen kan bli stor, liten, utebli eller bli negativ og i visse ekstreme tilfeller tilnærmet verdiløs. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen beror bl.a. på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, kostnader i fondet samt forvalters generelle suksess i utvelgelse av aksjer i porteføljen. Forvaltningen i Kraft Høyrente vil utføres etter beste skjønn og informasjonen i dette dokument er utformet tilsvarende, men må ikke forstås dit hen at det gir noen form for garanti eller løfter om fremtidig avkastning. This material is marketing information which has been prepared by Kraft Finans AS. Carne Group (publ) has not independently verified any information contained herein and makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness, or reliability of such information.

*Kraft Høyrentes avkastning siden start, som er omtalt i annonsen, er per 5. mars 2021.