Kontakt oss


Book et møte

Pensjon

Du ble kanskje overrasket over at tallet er lavt? Da er du ikke alene. Undersøkelser viser at svært få har en oppfatning av hva de vil få i pensjon og mange vil bli sjokkerte over hvor lite de får når de pensjonerer seg.

Trøsten er at det finnes grep du kan ta for å sikre deg en høyere pensjon.

I tillegg til pensjonen fra folketrygden består pensjonen din av pensjon fra nåværende arbeidsgiver, pensjon fra tidligere arbeidsgiver og egen sparing.

Det er spesielt pensjon fra tidligere arbeidsgiver, også kalt pensjonskapitalbevis (PKB), som gir mulighet for bedre avkastning og dermed en større pensjonsutbetaling. Derfor lønner deg seg å ta kontroll over pensjonen sin.

Hvor er pensjonen din plassert?

PKB er kort fortalt oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold.

De fleste har en eller flere slike avtaler og de er som oftest plassert hos noen av de største aktørene innen pensjonssparing.

Her blir pensjonsavtalen din fort en i mengden, plassert i aktørenes egne fond, som 100.000-vis av andre avtaler. Ofte plassert i standardiserte spareprogrammer som ruller og går, år etter år, uten personlig oppfølging og uten personlige tilbakemeldinger.

Alt dette bidrar til at det for mange oppleves som komplisert å skaffe seg oversikt over sin egen pensjonssparing. Dette er også hovedgrunnen til at få engasjerer seg i et så viktig tema og dermed ender opp med å ha et passivt forhold til noe som skal danne en viktig grunnstein for en tid vi alle ønsker skal bli så god og bekymringsfri som overhodet mulig.

Vi i Kraft Finans ønsker å endre på dette.

Vi ønsker mer enn gjerne å hjelpe deg med å gi pensjonssparingen din den oppmerksomheten den fortjener.

Hos oss er det som vanlig din personlige rådgiver som skaffer deg oversikten, gir deg de beste rådene, overvåker investeringen, omplasserer ved behov – og ikke minst, holder deg jevnlig oppdatert på utviklingen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og gratis samtale om dine pensjonskapitalbevis.

PKB

Fakta om pensjonskapitalbevis (PKB):

Et pensjonskapitalbevis (PKB) er oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold, eller en IPS-ordning (Individuell Pensjonssparing) etablert før 1. november 2017.

I en PKB kan du spare i de fondene du ønsker, og du kan endre fond uten å beskattes for det. Du har utsatt skatt på avkastning frem til utbetalingsstart. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt. PKB er også fritatt for formueskatt.

PKB kan kun investeres i UCITS-fond.

Utbetaling fra pensjonskapitalen kan tidligst starte fra 62 år. Utbetaling må minimum skje over 10 år, og frem til fylte 77 år.

Såkalte fripoliser, som er oppspart pensjon fra en arbeidsgiver som har hatt ytelsesordning, kan ikke flyttes mellom selskaper.

Kontakt oss


Book et møte

KRAFT FINANS TROMSØ

Besøksadresse: Fredrik Langesgt. 19/21
Postadresse: Postboks 510, 9255 Tromsø

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart