Kontakt oss


Book et møte

Er du en av tusenvis av nordmenn som har byttet jobb, men som ikke har kontroll på hvor pensjonsordningen fra tidligere arbeidsgiver har blitt av?

Da er det på tid å skaffe seg oversikt. God avkastning på pensjonsavtaler fra tidligere arbeidsgiver kan fort bli forskjellen på en pensjonsutbetaling som er god og en som er overraskende lav.

Undersøkelser viser at svært få har en oppfatning av hva de vil få i pensjon og mange vil bli sjokkerte over hvor lite de får når de pensjonerer seg.

I tillegg til pensjonen fra folketrygden består pensjonen din av pensjon fra nåværende arbeidsgiver, pensjon fra tidligere arbeidsgiver og egen sparing.

Det er spesielt pensjon fra tidligere arbeidsgiver, også kalt pensjonskapitalbevis (PKB), som gir mulighet for bedre avkastning og dermed en større pensjonsutbetaling.

Hvor er pensjonen din?

PKB er kort fortalt oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold.

De fleste har en eller flere slike avtaler og de er som oftest plassert hos noen av de største aktørene innen pensjonssparing.

Her blir pensjonsavtalen din fort en i mengden, plassert i aktørenes egne fond, som 100.000-vis av andre avtaler. Ofte plassert i standardiserte spareprogrammer som ruller og går, år etter år, uten personlig oppfølging og uten personlige tilbakemeldinger.

Alt dette bidrar til at det for mange oppleves som komplisert å skaffe seg oversikt over sin egen pensjonssparing. Dette er også hovedgrunnen til at få engasjerer seg i et så viktig tema og dermed ender opp med å ha et passivt forhold til noe som skal danne en viktig grunnstein for en tid vi alle ønsker skal bli så god og bekymringsfri som overhodet mulig.

Vi i Kraft Finans ønsker å endre på dette.

Vi ønsker mer enn gjerne å hjelpe deg med å gi pensjonssparingen din den oppmerksomheten den fortjener.

Hos oss er det som vanlig din personlige rådgiver som skaffer deg oversikten, gir deg de beste rådene, overvåker investeringen, omplasserer ved behov – og ikke minst, holder deg jevnlig oppdatert på utviklingen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og gratis samtale om dine pensjonskapitalbevis.

Hos oss vil du aldri bli en i mengden og veien til rådgiveren din er alltid kort og direkte – den går aldri via et kundesenter.

Vi i Kraft Finans ønsker mer enn gjerne å hjelpe deg med å gi pensjonssparingen din den oppmerksomheten den fortjener. Våre rådgivere skaffer deg oversikt og gir deg de beste rådene når det kommer til pensjonssparing.

Forskjellen kan bli på flere millioner kroner

Det finnes et hav av investeringsmuligheter for din PKB-avtale. I Kraft Finans har vi alltid som mål å velge de beste fondene, alt ettersom hva som er best for deg som kunde. Dette gjelder selvfølgelig også for din pensjonssparing. Vi skal gi pensjonen din størst mulig risikojustert avkastning og dermed bidra til en best mulig pensjonisttilværelse – enten den ligger noen år foran deg eller allerede er i gang.

For å lykkes med dette vil vi skreddersy investeringen av PKB-en, og kanskje det viktigste av alt; vi skal være aktive i markedet og omplassere ved behov.

Ved å skreddersy investeringen av PKB-en er det over tid mye å tjene på å velge de riktige fondene.

Hvor mye du har stående i PKB-er avhenger av hvor lenge du har jobbet og hvor mange ganger du har skiftet jobb. Størrelsen kan med andre ord variere fra noen tusen kroner til flere hundre tusen. Hva slags avkastning du får på disse pengene avhenger mye av hvilke grep du velger å ta.

Det er nemlig stor forskjell på hva et godt og et dårlig fond gir deg i avkastning. Under ser du hva pensjonskapitalbevis verdt 250.000 kan gi deg i avkastning over en periode på 20 år. Her kan forskjellen ende opp med å utgjøre flere millioner kroner – noe som vil komme godt med den dagen du starter pensjonsutbetalingen.

Avkastningstall er ikke inkludert omkostninger, verken til oss som forvalter eller kurtasje for handel. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet og fondets risikoprofil. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Kontakt Kraft Finans i dag for en gratis rådgivningstime.

Vi skaffer deg oversikten over din pensjon og gir deg samtidig verdifulle råd.

PKB

Fakta om pensjonskapitalbevis (PKB):

Et pensjonskapitalbevis (PKB) er oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold, eller en IPS-ordning (Individuell Pensjonssparing) etablert før 1. november 2017.

I en PKB kan du spare i de fondene du ønsker, og du kan endre fond uten å beskattes for det. Du har utsatt skatt på avkastning frem til utbetalingsstart. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt. PKB er også fritatt for formueskatt.

PKB kan kun investeres i UCITS-fond.

Utbetaling fra pensjonskapitalen kan tidligst starte fra 62 år. Utbetaling må minimum skje over 10 år, og frem til fylte 77 år.

Såkalte fripoliser, som er oppspart pensjon fra en arbeidsgiver som har hatt ytelsesordning, kan ikke flyttes mellom selskaper.

Kontakt oss


Book et møte

KRAFT FINANS TROMSØ

Besøksadresse: Fredrik Langesgt. 19/21
Postadresse: Postboks 510, 9255 Tromsø

51 97 74 40
resepsjon@kraftfinans.no

Se kart