Til investor 

Velkommen tilbake fra sommerferie!

For de fleste av oss har det nok vært en litt uvanlig sommer. Flertallet av oss har feriert i Norge, og sikkert brukt en del energi på å irritere oss over det skiftende juli-været. Sånn sett har sommeren vært en liten tankevekker, og en påminnelse om det uværet som har påvirket verdensmarkedene de siste seks månedene.

Nedturen vi opplevde i mars har blitt avløst av en like sterk opptur, selv om makroøkonomien fortsatt ikke er reparert. Jeg tenker da spesielt på aksjemarkedet. Rentemarkedet har utviklet seg fint gjennom hele sommeren, men jeg synes ennå det er billig, sammenlignet med hvor høy den effektive renten fortsatt er. Særlig i historisk sammenheng, men også sammenlignet med Europa og USA.

En annen interessant observasjon er at i rapporteringssesongen for andre kvartal, har selskapene rapportert svakere inntjening, samtidig har kostnadene blitt kuttet nok til at de leverte bedre resultater enn forventet. I kombinasjon med store økonomiske redningspakker, store mengder tilført likviditet og nullrente, har utsiktene endret seg vesentlig. Covid-19 vil imidlertid fortsatt være et tema i tiden som kommer. Derfor kommer vi til å videreføre strategien med å investere i kvalitetsselskaper som har en solid balanse, visibilitet på inntjeningen, og som ikke vil være direkte påvirket av Covid-19.

Denne strategien har vist seg å være solid. Vi har hentet inn igjen mer enn det tapte. I dag har fondet en kurs på 106,87, noe som gir en avkastning på 3,9 prosent hittil i år, og 7,1 prosent siste 12 måneder. Siden bunnen den 24. mars har Kraft Høyrente steget 31 prosent.

Veien videre blir like spennende. Vi har konstruert en portefølje som skal levere 5-7 prosent i snitt de neste tre til fem årene. Porteføljen består blant annet av kvalitetsselskaper som Intrum, Norsk Hydro, Boreal, Gaslog, AKSO og Ocean Yield. Porteføljeselskapene har vist seg å klare seg veldig bra igjennom det som vært et av de desidert med utfordrende kvartalene noensinne.

Det er ennå rabatt i porteføljen. Vektet snittlån handles for cirka 96,5 prosent av nominell verdi og med en attraktiv effektiv rente på 6,5-7 prosent. Vi vil fortsette å legge til kvalitetsselskaper i porteføljen, men i ukene som kommer vil emisjonsmarkedet være mest attraktivt, siden nye emisjoner gjennomføres på vesentlig høyere rentemarginer enn før coronakrisen.

Noen av høydepunktene fra sommeren var:

AKSO meldte om positivt resultatvarsel og konsolidering med Kværner. Vi kjøpte AKSO på 68-70 prosent av pålydende. I dag handles den for 95-98 prosent.

Intrum meldte om et positivt resultatvarsel og samtidig hentet de 600 millioner euro i nytt lån. Vi kjøpte Intrum på 77 prosent og i dag handles lånet på 96 prosent.

Gaslog annonserte refinansiering av et banklån på 1,1 milliarder dollar. Det betyr at neste refinansiering er obligasjonen som forfaller i 2022.
Det har ført til at neste refinansiering er obligasjonen som forfaller i 2022. Gaslog kjøpte vi på 65 prosent og i dag handles det på 99 prosent.

Disse lånene bidrar til en sterk bedring i kvaliteten på porteføljen, og ikke minst gir de en attraktiv rabatt og effektiv rente i porteføljen.

Hovedtema for Kraft Høyrente er å tenke langsiktig, fortsette strategien om å tilføre kvalitet, samtidig som vi bygger en portefølje som vil levere solid risikojustert avkastning de neste tre til fem årene.

Vi går en spennende tid i møte!

Mvh
Øivind Thorstensen