Som et resultat av stor etterspørsel fra våre kunder har vi i Kraft Finans etablert en modellportefølje på høyrentefond. Utvalget tar utgangspunkt i det norske markedet for denne type fond, og som vi skal overvåke i likhet med de øvrige modellporteføljene våre.

Etter de siste års oljeprisfall har mange selskaper i Norge fått det tøft, og dette preger prisutviklingen i det norske obligasjonsmarkedet. Dette kombinert med lite volum i rentemarkedet har gjort at prisingen gjenspeiler krisetider og at man kan få godt betalt for å ta litt risiko i høyrentemarkedet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon.