I forbindelse med opprettelse av en ny bank blir Kraft Finans omtalt i ulike media.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bank/bjoern-maaseide-vil-starte-bank/a/23972086/