Kraft Finans er stolte over å kunne lansere rentefondet Kraft Høyrente. Fondet skal forvaltes av den erfarne renteforvalteren Øivind Thorstensen og blir en viktig satsing for Kraft Finans i tiden som kommer.

I likhet med vårt andre fond, aksjefondet Kraft Global, vil også Kraft Høyrente bli en del av Kraft Fondene. Kraft Høyrentes eksponering mot rentemarkedet vil primært oppnås gjennom direkte investeringer i selskapsobligasjoner, statlige obligasjoner, konvertible obligasjoner, samt andre gjeldspapirer.

Her kan du lese mer om Kraft Høyrente eller investere direkte i fondet.

– God timing

Thorstensen er veldig fornøyd med å endelig ha lansert Kraft Høyrente.

– Jeg tror timingen for dette rentefondet er veldig bra. Én tredjedel av alle nytegninger i Norge de siste seks månedene har gått inn i rentefond. Akkurat nå opplever vi en stor migrasjon fra aksjefond til rentefond og det skyldes historisk lave renter. Mange ser på rentefond som ett attraktivt sted å være, spesielt tatt i betraktning risikoen målt opp mot volatiliteten i aksjemarkedet, sier Thorstensen.

Thorstensen er utdannet BSc (Hons) Management og MSc Finance fra University of Lancaster. Fra 1999 til 2016 jobbet han som porteføljeforvalter med fokus på selskaps- og bankobligasjoner for ulike banker og forvaltningsselskap, blant annet Barclays Capital, BNY Mellon, Investec og LetterOne. Fra 2016 til 2018 jobbet han som porteføljeforvalter i Heimdal Forvaltning der han med stor suksess forvaltet rentefondet deres.

Fornøyd direktør: Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, har stor tro på Kraft Høyrente vil gi selskapets kunder en tilfredsstillende avkastningen i tiden som kommer.

Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, er veldig glad for å ha fått på plass Thorstensen som forvalter.

– Kraft Høyrente vil passe godt inn sammen med vårt øvrige produktspekter og jeg tror fondet vil bli tatt godt imot av våre kunder. Kraft Høyrente er et fond som gjennom lav risiko skal gi kundene våre muligheten til god avkastning. Thorstensen er en forvalter som de siste årene har levert veldig bra. Historikken hans har ligget betydelig over avkastningen bankinnskudd har gitt, sier en optimistisk Byberg.

Norsk mandat

Thorstensen skal forvalte under et norsk mandat der han kan investere i alle sektorer og han vil søke en portefølje som utgjør et tverrsnitt av norsk økonomi. Investeringsfilosofien legger fundamental selskapsanalyse til grunn, sammen med tilhørende vurderinger av blant annet egenkapitaltilgang, sektoranalyse, potensiell opp- og nedside, selskapsledelse og eierstruktur. Porteføljen vil gjennomsnittlig ha rundt 35-40 ulike investeringer. Mottatt utbytte fra underliggende eiendeler reinvesteres i fondet. Fondet kan ha inntil 10 prosent i kontanter og inntil 10 prosent i aksjer. Fondet følger reglene i verdipapirfondsloven for UCITS fond.

Ønsker du profesjonell investeringsrådgivning kan du kontakte oss ved å klikke her.