Espen Ravnanger Aasebø er daglig leder på Kraft Finans nystartede kontor i Bergen.

Kraft Finans har passert 5 milliarder kroner under forvaltning. Nå øker selskapet satsingen ytterligere ved å etablere et eget Bergen-kontor.

– Vi er veldig glade for å være på plass i Bergen, og det er ekstra gledelig at etableringen av Bergen-kontoret skjer samtidig som vi runder 5 milliarder kroner under forvaltning. Vi har det siste året opplevd en enorm vekst og den totale forvaltningen vår har vokst med 1 milliard kroner bare det siste halve året, sier administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg.

Det nye kontoret i Bergen ledes av Espen Aasebø, som selv er bergenser og har lang fartstid bak seg i byens finansmiljø. Kraft Finans er allerede lokalisert i Oslo, Trondheim, Sandnes, Tromsø, og Ålesund. Bergen-kontoret blir dermed det sjette kontor i Norge.

– Det blir veldig spennende å lede Bergen-kontoret. Vi har allerede ansatt ytterligere to personer og har som mål å vokse enda mer i tiden som kommer. Vi tror Kraft Finans filosofi og produktspekter vil passe veldig godt inn i Bergen, sier Aasebø.

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning. De 5 milliardene som selskapet har under forvaltning er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, aksjer, eiendom og selskapets egen fondsforvaltning, som i dag består av fondene Kraft Høyrente og Kraft Global.

– For oss er det viktig å kunne tilby kundene våre en god diversifisering, og spesielt eiendomssatsingen har gitt kundene en diversifisering som er fornuftig innenfor en lang investeringshorisont, sier Sveinung Byberg.

Ny eiendom til 340 millioner kroner

Eiendom har blitt en stadig viktigere del av Kraft Finans satsingsområde, og i forbindelse med etableringen i Bergen vil selskapet lansere et nytt eiendomsprosjekt som er lokalisert i byen mellom de sju fjell. Eiendommen er lokalisert på Nordnes i Bergen sentrum og det er i dag Fiskeridirektoratet som leier eiendommen. Det gjenstår 9,7 år av leiekontrakten og bygget er 8700 kvadratmeter stort.

Det nye eiendomsprosjektet er lokalisert på Nordnes i Bergen og det er fiskeridirektoratet som i dag leier bygningen.

Eiendommen i Bergen blir selskapets 23. eiendomsprosjekt. Totalt har prosjektene en totalpris på nesten 7 milliarder kroner. Av dette har det blitt investert cirka 1,8 milliarder i egenkapital.

– I 2020 betalte eiendomsselskapene ut 54 millioner kroner i utbytte til kundene våre, mens det i 2019 ble det utbetalt 63 millioner kroner. Utbyttene for 2021 er fortsatt ikke klart, men kommer sannsynligvis til å ligge omtrent på nivå med fjorårets utbetaling.  Utbyttene og avkastningen kundene har mottatt er omtrent som forventet for prosjektene som er i driftsfase, og gjennomsnittlig har det årlig vært løpende utbytter på cirka 6-8 prosent av investert egenkapital. Eiendomsporteføljen går godt og vi forventer at den skal fortsette å levere gode utbytter og avkastning til investorene også i årene som kommer, sier investeringssjef i Kraft Finans, Stian Pedersen.


Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss senest 6 innen måneder, se vår Personvernerklæring.