Analyse- og rådgivingsselskapet INNSIKT (tidligere Markedsføringshuset), har gjennomført en kundeundersøkelse rettet mot kunder i Kraft Finans. Den viser at kundene er strålende fornøyd med jobben selskapet gjør for dem.

Kraft Finans leverer ifølge kundene jevnt over bra på alle fasene i samarbeidet og gir selskapet en imponerende score på 81 poeng av 100 mulige.

Den høye scoren på kundeundersøkelsen gjør at Innsikt nå har gitt Kraft Finans en AAA-rating i kundetilfredshet. Selskapet begrunner AAA-ratingen slik:

– Kraft Finans har oppnådd AAA-rating i INNSIKT sine kundetilfredshetsundersøkelser. Med en score på imponerende 81 poeng er Kraft Finans absolutt i toppsjiktet og viser at kontinuerlig forbedring basert på profesjonell kundeinnsikt skaper gode resultater.

– Vi er veldig stolte

Administrerende direktør i Kraft Finans, Sveinung Byberg, er strålende fornøyd med at selskapet nok en gang scorer høyt i kundeundersøkelser.

– Vi er veldig stolte over dette resultatet. Kundene våre er veldig fornøyd med den rådgivningstjenesten vi leverer dem og det er spesielt hyggelig å se at vi har ansatte som det er positivt å samarbeide med, sier Byberg.

Totalt sett scorer Kraft Finans 81 poeng, mens selskapet innen relasjonsstyrke og lojalitet scorer 86 poeng i begge kategorier. Produktstyrken får også god score og vurderes av kundene til 76 poeng.

Selv om Byberg er strålende fornøyd med resultatene, har han ingen planer om at selskapet skal lene seg tilbake og si seg fornøyde.

– Vi kan alltid bli bedre og det jobber vi hardt for hver eneste dag. Vi skal bli enda flinkere på det kundene synes vi er gode på, og vi skal forbedre de områdene som har størst potensial for forbedring. De gode resultatene fra undersøkelsen gir oss enorm motivasjon til å fortsette å jobbe knallhardt for kundene våre i årene som kommer, sier Byberg.

Administrerende direktør, Sveinung Byberg, er strålende fornøyd med at kundene i Kraft Finans nok en gang har selskapet høy score i en kundeundersøkelse.

Over 5 milliarder i AUM

Kraft Finans har de siste årene bygget opp en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning. Selskapet har nå over 5 milliarder kroner under forvaltning og cirka 2000 kunder. Kundenes penger er hovedsakelig plassert i fondsporteføljer, aksjer, eiendom og selskapets egen fondsforvaltning, som i dag består av fondene Kraft Høyrente og Kraft Global.

– Vi legger ned mye arbeid i å hjelpe kundene med å bygge gode og robuste porteføljer, som over tid gir god risikojustert avkastning. Det er også viktig at vi sikrer dem en god diversifisering i porteføljene, og den vellykkede satsingen vår på investering i næringseiendom har bidratt positivt på dette område, sier Byberg.

Nylig åpnet Kraft Finans nytt kontor i Bergen. Dette ble selskapets sjette kontor i Norge og Byberg har store ambisjoner for årene som kommer.

– Vi skal bli Norges beste selskap innen rådgivning. Samtidig skal vi fortsette å utvikle gode finansprodukter som gir kundene våre god risikojustert avkastning. Merkevaren Kraft Finans blir stadig sterkere og vi skal jobbe hardt for å gjøre den enda sterkere i årene som kommer. Stadig flere ønsker å bli kunde i Kraft Finans. Det tyder på at vi gjør mye riktig og det skal vi fortsette med i årene som kommer, sier Byberg.