• 100% statlige leietakere
 • 15,8 år gjenstående leiekontrakt
 • 6-8 % estimert utbytte
 • Minimumstegning 200.000 NOK
 • Lokasjon:  Lillehammer
 • Byggeår: 2015/17
 • Areal bygg (2020E): 20.593 kvm
 • Eiendomsverdi: NOK 924.248.072
 • Energimerket: A

15,8 års leiekontrakt til statlige aktører

Eiendommen på Lillehammer er i dag utleid til Statens vegvesen, Fylkesnemnda og Fylkesmannen. Leiekontraktene løper til 01/10/2035 og 16/11/2035. Leiekontrakten er 100 % KPI-regulert. Eiendommen utgjør et av Statens Vegvesens regionkontorer, samt hovedsetet til Fylkesmannen i Innlandet.

Selve eiendommen er oppført i 2015 med tilbygg i 2017. Standarden er gjennomgående høy med fleksible arealer. I tillegg innehar bygget en sterk miljøprofil med energimerke A. Det er god parkeringsdekning i og rundt eiendommen med totalt 170 parkeringsplasser.

Eiendommen har en strategisk god lokasjon nær Lillehammer sentrum. Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold var grunnen til at eiendommen ble valgt som hovedsetet for Fylkesmannen i Innlandet. Eiendommen ligger i gangavstand til sentrum og Lillehammer skysstasjon. I en rapport fra Statens Vegvesen fra 20.05.2019 er bygget topprangert.

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare i 2019 ble det betalt ut 63 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 20 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Lave renter i bank.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Anders Gøllner

  Daglig leder, Oslo

   Morten Aune

   Daglig leder, Trondheim

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Christian Muri

     Daglig leder, Ålesund

      Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

      Klikk her