Markedskommentar:

I august falt både markedet og sykliske selskaper. Rentene på statsobligasjoner har mer eller mindre kollapset, noe vi kan tolke som at vekstforventningene er rekordlave og en resesjon nærmer seg. Det er ikke noe unormalt med en periode med lavere vekst, og når mange av de sykliske selskapene er priset lavere enn under finanskrisen for 10 år siden, er det ingen grunn til å frykte en slik periode. Samtidig som Twitter-utbruddene til Trump raser, så velger likevel markedsaktørene å opptre tilsynelatende irrasjonelt. De søker trygghet i rekorddyre stabile aksjer og vi tror de snart må innse at disse aksjene ikke er så stabile.

Vi ser av jernmalmpriser, stålpriser og fraktrater at de kinesiske stimuleringstiltak er kraftige. Dette tror vi Kina har kontroll på og at det vil gi et løft i etterspørselen til flere sykliske selskaper som vi har investert i.

Ellers var august en måned med svært god rapportering fra våre selskaper. Vi ser ingen logisk forklaring på hvorfor selskapene er upopulære. Vi tror imidlertid at vi får godt betalt for tålmodigheten vår når spenningen i markedet avtar eller at fallet i statsobligasjonsrentene avtar.

Donald Trump skaper mer uro

I august fikk vi ytterliggere opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina – denne gangen gjennom to omganger. I månedsskiftet juli/august twitret Trump at kineserne ikke hadde forstått alvoret, og lanserte deretter nye tollpåslag på de fleste kinesiske varene, med virkning fra 1. november. Selv om de knapt er involvert i noe handel mellom USA og Kina så reagerte våre sykliske, billige aksjer negativt.

I midten av august gjengjeldte Kina påslaget ved å lansere toll på flere amerikanske varer, inkludert olje. Det fikk Trump til å rase og resultatet ble toll på samtlige kinesiske varer. Dette skader etter vår mening amerikanske forbrukere og selskaper. Denne gangen ble imidlertid ikke våre selskaper skadelidende. Dette kan tyde på at fokuset på verdier øker, på bekostning av kunstige lave renter på statsobligasjoner. Vi ser på dette som et godt tegn før september måned.

Tema: Spennende innen både olje, shipping og annet syklisk.

For tiden er oljeprisen verken høy eller lav. I de to siste rapportene har vi fokusert på ulønnsomme amerikanske produsenter innen skiferolje og forberedelsene til IMO2020-reguleringene. Begge disse er argumenter for at oljeprisen er for lav og vi får stadige bekreftelser på at dette er riktig. Vi tror imidlertid at prisen på olje og andre råvarer holdes igjen på grunn av finansaktører som selger i frykt for en resesjon. Vi ser av de siste rapportene at oljeetterspørselen har holdt seg høy i USA. Samtidig er den amerikanske skiferoljeveksten lavere enn den burde være. Dermed forsvinner balansen i oljemarkedet og oljelagrene faller derfor relativt kraftig. Finansmarkedet har foreløpig vendt ryggen til denne utviklingen, men disse trendene ser ut til å fortsette og da vil det snart snu. Dette kan gi en panikkoppgang utover høsten.

Kinas stimuleringstiltak innen infrastruktur vil også kreve store mengder energi og råvarer. Kinesernes kjøp av jernmalm gjør at vi nå ser fraktrater for tørrbulk på nivåer vi ikke har sett siden før finanskrisen. Det har de siste årene blitt investert lite innen sykliske sektorer. Dette tror vi vil gi kapasitetsbegrensninger og dermed påvirke tilbudssiden, noe som igjen vil gi prisoppgang innen mange sykliske områder – uavhengig om vi får en global økonomisk nedgang eller ikke.

Selskapene i våre porteføljer opplever allerede positive effekter av bedrede markeder. Disse selskapene har også fått trimmet kostnadene sine gjennom de siste årene. Dette, kombinert med en rekordlav prising, kan gi veldig gode avkastningsmuligheter for våre kunder.