Juli var en rolig måned. Hele måneden var preget av selskapsrapporteringer verden rundt. Resultatene i Europa har vært blandet, mens resultatrapporteringene for amerikanske aksjer fortsetter å imponere. Imidlertid er bedriftene mer usikre på fremtidig inntjening. Noen få selskaper som rapporterte svakt skylder på handelskonflikten mellom USA og Kina, men dette er gjerne knyttet til direkte tolleffekter.

Handelskonflikten ser ut til å bli langvarig, men vi sliter med å se de store negative effektene på verdensøkonomien. Usikkerheten konflikten skaper har imidlertid effekt på investeringsviljen, og på lengre sikt kan det påvirke veksten negativt. En del sykliske sektorer, som energi og shipping, opplever stadig sterkere markeder, men dette har foreløpig ikke hatt effekt på aksjekursene. Disse sektorene er for tiden preget av lav investeringsvilje. Vi tror dette vil ende i et redusert tilbud og dermed høyere pris.

Verdier

Vi har det siste året sett flere eksempler på at verdiaksjer, uten tilknytning til handelskonflikten mellom USA og Kina, har falt mer enn for eksempel teknologiaksjer. Det er spesielt at dette skjer når vi vet at flere teknologiaksjer har blitt berørt av høyere tollsatser og nye handelsbarrierer.

I slutten av juli annonserte Donald Trump mer toll på kinesiske varer. Denne gangen opplevde vi en litt annen reaksjon. Både sykliske verdiaksjer og stabile aksjer falt, men teknologiaksjer falt mer enn ved tidligere anledninger. De rimeligste aksjene er nå priset til to og fire ganger inntjeningen, noe som er langt rimeligere enn under finanskrisen i 2008. Samtidig har stabile aksjer og teknologiaksjer aldri vært dyrere enn nå.

Aksjer som er priset til godt under halvparten av bokført verdi virker mer robuste, kanskje fordi prisingen nå har blitt så lav at det faktisk ikke lar seg gjøre å presse kursene særlig lavere. Vi fikk også enda et stort fall i lange obligasjonsrenter. De fallende statsobligasjonsrentene har de siste par årene presset opp stabile aksjer og trykket ned sykliske aksjer, stikk i strid med fundamentale forhold. Dette er kanskje i endring, siden vi vanskelig kan tenke oss at obligasjonsrentene vil falle ytterligere. Vårt kanskje viktigste råd for årene som kommer er å ha lav vekting i rekorddyre teknologiaksjer og stabile aksjer, noe dere får i våre porteføljer.

Tema: Oljeprisen opp i høst?

Forrige måned kommenterte vi IMO2020-reglene. Vi tror disse reglene vil føre til at prisene på svovelfattig olje vil stige når vi kommer til høsten og neste år. Gjennom sommeren har det blitt klarere at utsiktene for en høyere oljepris har bedret seg ytterligere. Den amerikanske veksten innen produksjon av skiferolje har stanset helt opp. Estimert må denne øke med 1,2 millioner fat per dag per år for at det ikke skal bli underskudd av olje i markedet.

De siste årene har det blitt investert mye i den amerikanske skiferoljeproduksjonen. Investorene har spesielt likt veksthistoriene. Samtidig har de ignorert at de fleste produsentene har vist negativ kontantstrøm, uavhengig av om prisene har vært lave eller høye.

Nå ser det imidlertid ut som om investorene har fått nok av den negative kontantstrømmen. I tillegg er det fortsatt flaskehalser i logistikken av skiferolje, samt at nye brønner «kannibaliserer» trykket i eksisterende brønner. Dette har resultert i en kollaps i flere av aktørenes aksjekurser og det forsøker de å bøte på ved å kutte produksjonsveksten og bedre kontantstrømmen.

Dette er en dramatisk utvikling som allerede har gitt fallende lager av olje- og oljeprodukter i USA. Over tid kan selvsagt OPEC erstatte mye av produksjonsbortfallet, men det er lite sannsynlig at de reagerer før oljeprisen krysser $80. Saudi-Arabia skal tross alt børsnotere sitt statlige oljeselskap Saudi Arabian Oil (Saudi ARAMCO).