I mai tok handelskonflikten mellom USA og Kina en uventet og negativ retning. Markedet har lenge trodd at konflikten kom til å bli avsluttet innen kort tid, men nå tyder alt på at vi står foran en langvarig konflikt. Derfor er markedets tolkning at dette kan sende verden ut i resesjon og som konsekvens ble mai måned en svak måned for sykliske aksjer. Selv om investeringsaktiviteten øker, og oljeprisen er høy, falt oljeserviceaksjer med i gjennomsnitt 20 prosent i mai.

Selv om det skulle inntreffe en resesjon, så framstår likevel porteføljene vår som veldig lavt priset, all den tid flertallet av aksjene nå er billigere enn under alle tidligere resesjoner.

Når det kommer til selve resesjonsspøkelse i seg selv, så framstår det som like lite sannsynlig som under kursfallene i oktober og desember i fjor.

Selv om det ikke har vist igjen kursmessig, har resultatsesongen for våre selskaper vært svært god, spesielt for de store postene i porteføljen. Kursutviklingen, med unntak av den siste uken av mai, har vært preget av «flight to safety». Det vil si at investorene kjøper stabile aksjer og statsobligasjoner, og dermed ikke reagerer på positive resultatrapporter. Kursstigningen for de gode rapportene vil sannsynligvis slå inn når markedene roer seg.

Prisingen på porteføljene våre er etter vår mening veldig lav. Bortsett fra noen få unntak, har ikke selskapene vi eier aksjer i levert dårlige resultater. Selskapene har faktisk vokst over 15 prosent det siste året, til tross for dårlige aksjekurser.

Effektene av handelskonflikten

Økonomiske teorier er ofte vitenskapelig svake, der virkeligheten ikke samsvarer med de økonomiske modellene. Handelsteoriene er imidlertid bedre og sammenhengene er ofte klarere og mer intuitive. Vi kan derfor relativt lett fastslå at tollsatser ikke er så bra for USA som Donald Trump hevder.

Erfaringsmessig så viser det seg at tollsatsene hovedsakelig blir betalt av amerikanske importører, og kostnadene vil bli overført til amerikanske forbrukere. Alt annet likt vil konsekvensen bli høyere inflasjon i USA. Alternativt så faller kinesisk valuta tilsvarende som amerikansk dollar, og da blir effekten null.

Lavere eksportert volum fra Kina til USA vil ha en effekt på Kinas økonomiske vekst, men kineserne vil forsøke å kompensere for dette tapet ved hjelp av finanspolitiske stimulanser, lettere tilgang på kreditt og bedre handelsforbindelser til andre land. Vi er overbevist om at de vil lykkes med dette. Allerede nå ser vi tegn på fornyet framgang i kinesisk industri, og vi tror kinesisk vekst vil overraske positivt framover.

Kina eksporterer lavmarginsprodukter til USA, mens amerikanerne selger merkevarer og teknologiske produkter med høye marginer til kineserne. For enkelte amerikanske børsnoterte selskaper vil et frafall av det kinesiske markedet være katastrofalt. Slike selskaper, som flyprodusenten Boeing, Apple, Starbucks, Coca-Cola, Proctor & Gamble og Tesla, er priset veldig høyt. Fallhøyden bør derfor være veldig stor hvis de mister Kina. For amerikansk økonomi generelt så trenger ikke handelskrigen være katastrofal. Utenrikshandelen, som andel av totaløkonomien, er såpass lav som tre prosent av BNP.

Etter hvert som konflikten skrider frem vil det også oppstå muligheter. Kinas stimulanser er første mulighet, og som en konsekvens av dette har jernmalmprisen gått til himmels den siste uken. Samtidig har kineserne og amerikanerne fortsatt behov for varer, selv om de skal kjøpe færre varer av hverandre. Det gir muligheter for produsenter i resten av verden. Eksempelvis så stiger aksjekursen til den sør-koreanske bildelprodusenten, Hyundai Mobis, veldig mye i påvente av at amerikanske bilprodusenter i framtiden skal kjøpe bildeler av dem. Dette er bare begynnelsen på de mulighetene som vi tror vil dukke opp.

En vedvarende handelskonflikt vil kunne ramme enkelte teknologiaksjer. De fleste av disse selskapene er amerikanske og notert på Nasdaq-børsen. Vi har ingen eksponering her, og heller ikke eksponering mot amerikanske merkevarer, som kan få trøbbel med det kinesiske markedet.

Verdsettingsforskjellene

Vi har flere ganger skrevet at verdsettingsforskjellene er de største på over 70 år. For de rimeligste aksjene tror vi dette kan være den beste muligheten på veldig, veldig lenge. Jeg har aldri vært borti porteføljer med så lav prising som vi opplever i våre mandater. Under finanskrisen var også prisingen lav, men da var inntjeningen på vei mot null. Nå stiger inntjeningen jevnt og fint for våre selskaper.