Min side

Logg inn

Her kan du logge inn og sjekke din beholdning i Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds. Her kan du også kjøpe flere andeler eller selge av eksisterende beholdning.

Min side

Logg inn

Hvis du er rådgivningskunde i Kraft Finans så kan du sjekke utviklingen i beholdning din ved å logge inn her. Her finner du oversikt over hele din beholdning.

Min side

Logg inn

Ønsker du å sjekke beholdning, årsoppgave eller har andre kontospørsmål, kan du logge inn her og finne komplett informasjon om din Nordnet-konto

FAQ

Svar: Innlogging kan skje på 2 ulike metoder hos Nordnet:

  1. Når konto blir opprettet i Nordnet vil du få tilsendt brukernavn og passord i to separate konvolutteri løpet av 5-10 virkedager. Logg deg inn hos Nordnet via denne linken
  2. Du kan også logge inn ved bruk av din BankID. Benytt følgende link hvis du har BankID

Svar: På «Min side» inne hos Nordnet, vil rente- og obligasjonsfonds som Holberg Kreditt og Forte Obligasjon ha en negativ verdi. Ved avslutning av hvert kalenderår blir det beregnet avkastningsandeler i disse fondene til eiere av fondene per 31.12. Beregningen medfører en endring i fondsandeler og kurser, det vil si at andelseiere får flere andeler samtidig med at fondskursene justeres ned tilsvarende. Den samlede verdien til den enkelte andelseier påvirkes ikke i forbindelse med dette. Tildelingen av andelene blir først synlig noen dager ut i det nye året. Dessverre vil grafen og prosentvis avkastning inne på «Min side» vise negativ avkastning på grunn av dette.

Bakgrunnen for tildeling og kursjustering er bestemt av myndighenen knyttet til beskatningen av rentefond.

Svar: Nordnet benytter såkalte .pdf filer når de utarbeider rapportene til kundene. For å få åpnet årsoppgaven må du ha et program som leser slike filer installert på din pc. Vi anbefaler å installere programmet Adobe Reader til dette formålet.

Svar: Du kan lese om våre rutiner for klagesaksbehandling her.