Hvordan logger jeg inn på Nordnet for første gang?

Svar: Innlogging kan skje på 2 ulike metoder hos Nordnet:

  1. Når konto blir opprettet i Nordnet vil du få tilsendt brukernavn og passord i to separate konvolutteri løpet av 5-10 virkedager. Logg deg inn hos Nordnet via denne linken
  2. Du kan også logge inn ved bruk av din BankID. Benytt følgende link hvis du har BankID

Hvorfor ligger mitt rentefond i minus?

Svar: På «Min side» inne hos Nordnet, vil rente- og obligasjonsfonds som Holberg Kreditt og Forte Obligasjon ha en negativ verdi. Ved avslutning av hvert kalenderår blir det beregnet avkastningsandeler i disse fondene til eiere av fondene per 31.12. Beregningen medfører en endring i fondsandeler og kurser, det vil si at andelseiere får flere andeler samtidig med at fondskursene justeres ned tilsvarende. Den samlede verdien til den enkelte andelseier påvirkes ikke i forbindelse med dette. Tildelingen av andelene blir først synlig noen dager ut i det nye året. Dessverre vil grafen og prosentvis avkastning inne på «Min side» vise negativ avkastning på grunn av dette.

Bakgrunnen for tildeling og kursjustering er bestemt av myndighenen knyttet til beskatningen av rentefond.

Jeg får ikke frem mine årsrapporter hos Nordnet, hva er galt?

Svar: Nordnet benytter såkalte .pdf filer når de utarbeider rapportene til kundene. For å få åpnet årsoppgaven må du ha et program som leser slike filer installert på din pc. Vi anbefaler å installere programmet Adobe Reader til dette formålet.

Hvordan går jeg frem dersom jeg vil klage på et produkt eller rådgivning?

Svar: Du kan lese om våre rutiner for klagesaksbehandling her.

Hvordan kan jeg logge inn hos Saxo Bank?

Du kan logge inn hos Saxo Bank via denne linken: Link til Saxo Ban sine innloggingsside

Hvordan kan jeg logge inn hos Nordnet?

Du kan logge inn hos Nordnet via denne linken: Link til Nordnet sine innloggingsside