Markedet: 

Per 28 februar 2020
Februar Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG -2,05 % -0,24 % 5,72 % 4,56 % 4,56 %
Indeks forsiktig -1,74 % -0,49 % 5,45 % 4,02 % 5,01 %
 

 

BALANSERT -3,27 % -0,99 % 6,70 % 5,13 % 6,06 %
Indeks balansert -2,97 % -0,92 % 8,33 % 6,21 % 9,06 %
 

 

OFFENSIV -4,58 % -2,30 % 6,75 % 5,40 % 7,10 %
Indeks offensiv -4,19 % -1,36 % 11,25 % 8,39 % 14,20 %
 

 

100 PROSENT AKSJER -6,44 % -3,99 % 7,44 %
Indeks 100 prosent aksjer -6,02 % -2,05 % 15,67 %
 

 

Oslo Børs -9,14 % -10,86 % -4,05 % 6,35 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) -6,02 % -2,05 % 15,67 % 11,64 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Månedens bidragsytere

Aksjefond Avkastning Februar
Schroder Asian Opportunities -0,87 %
DNB Teknologi -3,25 %
Fidelity Energing Markets -3,91 %
AS European Equity -5,17 %
JP Morgan US Small Cap Growth -5,55 %
Vontobel US Equity -5,64 %
BGF European Special Situations -6,82 %
Odin Sverige C -7,26 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -7,31 %
Holberg Norge -9,20 %
Kraft Global B -12,83 %
Rentefond Avkastning Februar
Forte Obligasjon 0,73 %
Kraft Høyrente B -0,26 %
Fondsfinans Kreditt -0,76 %
Landkreditt Extra -1,10 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.