Juli ble nok en god måned for modellporteføljene. Samtlige porteføljer leverte bedre avkastning enn indeks i juli, og det er fjerde måned på rad at dette skjer.

Alle våre porteføljer har nå bedre avkastning enn indeks hittil i år.

Siden markedsfallet knyttet til covid-19 i februar/mars har vi hatt en stabil og god innhenting i porteføljene. Fortsatt er det stor usikkerhet med hensyn til nye smittebølger, og lokal oppblomstring av viruset, men nå ser markedene ut til å bli mindre påvirket av dette. Blant annet har man kommet lenger i behandling av kritisk syke, det foreligger mer kunnskap om hvilke tiltak som fungerer, og en forventer en lavere dødelighet dersom smitten tiltar i en ny omgang. Pengetrykking og kvantitative lettelser er med på å berolige markedene, og i tiden som kommer tror vi investorer vil søke avkastning i fortrinnsvis aksjer, samt realaktiva som eiendom.

I juli hadde vi spesielt gode bidrag fra Odin Sverige og Tin Ny Teknik (nytt fond tatt inn i juni 2020). I norske kroner var Norden og Emerging Markets blant toppregionene i juli, mens Japan og en del globale verdiaksjer var blant de regionene og segmentene som falt mest. Verdensindeksen var ned 1,39 prosent i norske kroner. Fremover forventer vi en noe mer utfordrende amerikansk økonomi, basert på en mulig fallende dollar, samt inntjeningstrender vi ser, og generell prising. Med overvekt på aksjesiden i Norden, vekstmarkeder og Europa for øvrig, er vi komfortable med dette, og porteføljene er således godt innrettet i henhold til forventninger de neste månedene.

Mvh

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 31. Juli 2020
Juli Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
KRAFT FORSIKTIG 1,21 % 1,33 % 4,56 % 3,91 % 4,44 %
Indeks forsiktig -0,41 % 1,16 % 4,73 % 4,56 % 5,53 %
 

 

KRAFT BALANSERT 1,33 % 1,86 % 6,78 % 4,81 % 5,97 %
Indeks balansert -0,69 % 1,48 % 6,84 % 6,98 % 9,88 %
 

 

KRAFT OFFENSIV 1,48 % 1,82 % 7,89 % 5,23 % 7,02 %
Indeks offensiv -0,97 % 1,73 % 8,75 % 9,34 % 15,38 %
 

 

KRAFT AKSJER 1,56 % 2,24 % 10,04 % 6,00 % 6,54 %
Indeks 100 prosent aksjer -1,39 % 2,02 % 11,17 % 12,73 % 14,61 %
 

 

Oslo Børs 3,90 % -11,30 % -3,83 % 4,09 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) -1,02 % 2,39 % 11,17 % 12,73 %
* Annualisert avkastning utover 1 år.
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning Juli
Odin Sverige C 10,46 %
Tin Ny Teknik 7,31 %
Holberg Norge 5,85 %
Fidelity Energing Markets 5,17 %
BGF European Special Situations 1,86 %
Schroder Asian Opportunities 1,65 %
Landkreditt Utbytte 1,28 %
JP Morgan US Small Cap Growth 1,21 %
AS European Equity 0,32 %
Vontobel US Equity 0,30 %
Kraft Global B -0,70 %
DNB Teknologi -0,90 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -2,30 %
Rentefond Avkastning Juli
Kraft Høyrente B 1,85 %
Landkreditt Extra 1,10 %
Arctic Return L 0,42 %
Forte Obligasjon 0,17 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.