Markedskommentar: 

Markedet hadde en positiv utvikling i juni. I slutten av måneden ble det arrangert et nytt G20-toppmøte, og både i forkant, underveis og i etterkant var signalene fra partene positive. Handelskonflikten er på ingen måte løst, men i det korte løpet ser den heller ikke ut til å forverre seg.

Oljeprisen har også utviklet seg godt. Amerikansk oljeproduksjon har økt mindre enn ventet og OPEC har forlenget avtalen om produksjonskutt i ytterligere ni måneder. Til tross for at det ikke ser ut til å bli noen krig mellom Iran og USA, så holder oljeprisen seg bra, noe som kan forklares med et stramt oljemarked.

I midten av juni signaliserte sentralbanksjefene, Draghi i Europa og Powell i USA, at de er bekymret og at de er klare til å kutte rentene om det skulle bli nødvendig. Dette medførte et kraftig fall i de lange statsobligasjonsrentene. En tysk 10-årig statsobligasjon gir nå en rente på minus 0,4 prosent.

Alle avkastningstall og grafer er omregnet til norske kroner. Alle volatilitetstall utenom modellporteføljene er forventede svingninger neste 12 måneder i norske kroner beregnet fra Bloomberg.
Per 30. juni 2019
Juni Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG 1,35 % 5,26 % 1,43 % 5,75 % 6,03 %
Indeks forsiktig 1,89 % 7,29 % 5,69 % 5,74 % 6,00 %
Differanseavkastning -0,54 % -2,03 % -4,26 % 0,01 %
 

 

BALANSERT 1,84 % 6,75 % 0,24 % 6,44 % 7,93 %
Indeks balansert 2,65 % 10,39 % 7,85 % 8,22 % 9,70 %
Differanseavkastning -0,81 % -3,64 % -7,62 % -1,77 %
 

 

OFFENSIV 2,44 % 8,12 % -1,11 % 7,38 % 9,51 %
Indeks offensiv 3,23 % 12,78 % 9,50 % 10,19 % 13,40 %
Differanseavkastning -0,78 % -4,66 % -10,62 % -2,81 %
 

 

100 PROSENT AKSJER 3,28 % 10,67 % -3,10 %
Indeks 100 prosent aksjer 3,85 % 15,51 % 11,36 %
Differanseavkastning -0,57 % -4,84 % -14,45 %
 

 

Oslo Børs 1,47 % 8,15 % -1,65 % 12,77 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 3,85 % 15,51 % 11,36 % 12,51 %
* Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk frem til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. Annualisert avkastning utover 1 år.

Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World, Indeks. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Månedens bidragsytere

I juni roet markedene seg betydelig og det gav et godt løft for vekstaksjer og nymarkedsaksjer generelt. Stabile verdiaksjer, som vi finner i fondet Nordea Stabile Aksjer Etisk, var noe svakere. På den andre siden finner vi Kraft Global og fondets sykliske verdiaksjer, som utviklet seg noe bedre. Det var mange positive nyheter i Kraft Global-porteføljen og dette trakk opp enkeltselskaper. Nordea Stabile Aksjer opplevde at posten, Sally Beauty i USA, falt over 20 prosent etter at Amazon lanserte sin egen skjønnhetsserie. Slike fall er en sjeldenhet i Nordea Stabile Aksjer og neppe noe forvalteren kunne forutsett. Vi ser at de to globale fondene i porteføljen utvikler seg svært forskjellig fra dag til dag. Dette har en svært god diversifiserende effekt på verdiutviklingen i modellporteføljene, noe som også var hensikten.

De asiatiske konsumaksjene, ledet av Alibaba, hadde i juni en svært god utvikling for fondet Fidelity Emerging Markets. Med vårt positive syn på Kina og Asia bør det være vesentlig mer avkastning i vente. Fondet har en god blanding av rimelige selskaper og selskaper med stort potensial til å vokse. Fidelitys tunge analytikerstab ser ut til å være på et godt spor.

Schroder Japanese Opportunities slo indeksen sin. Etter månedsskiftet fikk fondet et kjempehopp, ledet av en drøss av mindre japanske teknologiselskaper. Vi mener at aksjene i fondet skjuler store verdier. I tillegg er selskapsbalansene bunnsolide.

Holberg Norge investerer i ordentlige ting på Oslo Børs, og holder seg borte fra selskaper som er priset veldig dyrt. Dette har fungert svært bra det siste året, noe det også gjorde i juni.

Etter en svak mai-måned for kreditt, ble juni litt mer blandet. Prisingen er helt ok, men markedet var nok litt for hett inntil mai begynte. Det globale kredittmarkedet er i raskt bedring igjen etter hint om rentekutt fra sentralbankene, mens Norge som vanlig hang litt etter. Derfor var også det globale rentefondet det beste av rentefondene i juni.

Fond Avkastning juni
Kraft Global B 5,34 %
Fidelity Emerging Markets 4,87 %
Holberg Norge 2,31 %
Nordea Stabile Aksjer 2,06 %
Schroder Japaneese Oppor. 1,69 %
Pareto Global Corp Bond 1,06 %
Fondsfinans Kreditt 0,51 %
Landkreditt Extra 0,21 %
Forte Obligasjon -0,13 %

Fokusliste: 

Sommeren 2016 lanserte vi en fokusliste. Dette er fond som kan brukes til å supplere fondene i modellporteføljen, eventuelt erstatte et eller flere fond. De er smalere fond som gjerne ikke passer inn i modellporteføljene, men som kan være et krydder til de konservative modellporteføljene.

Russland gikk veldig bra i juni, spesielt trukket opp av Gazproms løfter om enda høyere utbytte. Dette trakk opp både East Capital Russland og BGF Emerging Europe.

Det pakistanske markedet har vært svakt over lengre tid og har sammen med Vietnam i år trukket ned Tundra Sustainable Frontier. Slike fond må man være tålmodige med, og frontier markets kommer seg nok etter hvert. Det er her vi ser den største verdiskapingen, men også den største ustabiliteten i verden. Fondet prises til under fire ganger forventet avkastning, så her er det bare å kjøpe.

Fond Avkastning juni
East Capital Russland 7,06 %
BGF Emerging Europe 6,87 %
Odin Energi 3,78 %
Storebrand Vekst -0,37 %
Holberg Triton -1,01 %
Tundra Sustainable Frontier -5,69 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.