De fleste aksje- og rentemarkedene opplevde positiv avkastning i juni. Det virker som om de fleste investorer og analytikere tenker at den globale resesjonen er tilbakelagt for denne gang. Etter at den økonomiske aktiviteten kollapset i andre kvartal, forventes det faktisk vekst i tredje kvartal, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Spredningen av koronaviruset skyter fortsatt fart i noen av verdens mest folkerike land, og gjenåpningen av samfunnet har i flere land vist seg å være vanskelig.

På nåværende tidspunkt er verdensindeksen priset cirka 10 prosent over langsiktig gjennomsnitt. Den største bidragsyteren til dette er USA, mens Europa er priset langt lavere enn sitt historiske snitt. Våre porteføljer er akkurat nå overvektet i Europa. Det forventes at rentenivåene globalt kommer til å være lave i lang tid fremover. Dette i seg selv gir grunnlag for høyere prising av aksjer enn normalen. Det er rett og slett mangel på avkastningsalternativer som driver kursene. Fortsatt er kredittpremiene høyere enn langsiktig snitt.

Våre porteføljer har levert meget godt de siste månedene, særlig siste tre måneder. Mye av forklaringen på dette er at kredittmarkedet har normalisert seg etter den akutte likviditet- og salgskrisen i mars. På aksjesiden har vi truffet godt på vektingen mot verdiaksjer, og gode forvaltere innen sine regioner, spesielt innenfor nordiske aksjer. Våre egne fond, både Kraft Høyrente og Kraft Global har lagt bak seg tre måneder hvor de har levert avkastning som er helt i toppen av sammenlignbare fond.

Mvh

Georg Gøllner

Leder Seleksjon

Per 30. Juni 2020 Juni Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
KRAFT FORSIKTIG 3,36 % -0,57 % 4,38 % 3,23 % 4,34 %
Indeks forsiktig 0,52 % 2,01 % 6,17 % 4,31 % 5,43 %
 

 

KRAFT BALANSERT 3,34 % 0,44 % 6,80 % 3,99 % 5,77 %
Indeks balansert 0,86 % 2,70 % 9,24 % 6,55 % 9,71 %
 

 

KRAFT OFFENSIV 3,38 % 0,51 % 7,91 % 4,20 % 6,79 %
Indeks offensiv 1,18 % 3,17 % 12,13 % 8,71 % 15,13 %
 

 

KRAFT AKSJER 3,27 % 0,59 % 10,48 % 4,78 % 6,34 %
Indeks 100 prosent aksjer 1,65 % 3,45 % 16,10 % 11,81 % 14,39 %
 

 

Oslo Børs -0,19 % -14,63 % -8,03 % 4,41 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 1,65 % 3,45 % 16,10 % 11,81 %
* Annualisert avkastning utover 1 år
* Annualisert avkastning utover 1 år.
* * Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.
Aksjefond Avkastning Juni
Kraft Global B 12,65 %
Schroder Asian Opportunities 9,46 %
Fidelity Energing Markets 8,47 %
Holberg Norge 4,67 %
Tin Ny Teknik 3,42 %
DNB Teknologi 3,15 %
BGF European Special Situations 2,71 %
Odin Sverige C 2,67 %
JP Morgan US Small Cap Growth 2,30 %
AS European Equity 1,44 %
Landkreditt Utbytte -0,79 %
Vontobel US Equity -0,99 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -1,10 %
Rentefond Avkastning Juni
Kraft Høyrente B 5,48 %
Landkreditt Extra 4,97 %
Forte Obligasjon 2,39 %
Arctic Return L 1,09 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.