MARKEDET:

Markedene hadde god utvikling også i november, og våre porteføljer slo markedet også denne måneden. Verdensindeksen målt i NOK kom inn på 3,10 prosent for oktober, og er opp 31,84 prosent så langt i år. Oslo børs var opp 0,49 prosent for måneden, og 12,88 prosent siden nyttår.

Større optimisme rundt handelskrigen mellom USA og Kina slo positivt ut, spesielt for mindre amerikanske selskaper. Dette knyttes til forventninger om nedskalering av konfliktnivået og at de økonomiske konsekvensene kanskje ikke blir så omfattende som fryktet. De amerikanske børsene satt nye rekorder. Noe bedre makrotall globalt er i tillegg med på å redusere usikkerhet i markedene. Selv om globale aksjer så langt i år har utviklet seg over forventning, er det fortsatt til dels store forskjeller mellom regioner og sektorer når det kommer til blant annet prising av aksjer, vekst og generell optimisme. Oslo Børs har både for november, og så langt i år, hatt en svakere utvikling enn de fleste andre markeder. Rentenivået for langsiktige statspapirer økte noe i november.

Som vi også skrev i oktober-rapporten, mener vi at forholdene ligger til rette for en positiv avslutning på året. Rapporteringen av selskapsresultater for tredje kvartal er avsluttet, og så lenge vi unngår større overraskelser, forventer vi at desember blir en relativt rolig måned.

Per 30. november 2019*
November Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år** Standardavvik^
FORSIKTIG 1,43 % 10,01 % 7,76 % 5,92 % 4,59 %
Indeks forsiktig 0,99 % 9,50 % 7,28 % 5,01 % 4,41 %
Differanseavkastning 0,44 % 0,51 % 0,49 % 0,91 %
 

 

BALANSERT 2,31 % 13,92 % 9,98 % 6,99 % 5,94 %
Indeks balansert 1,58 % 15,51 % 11,57 % 7,94 % 7,89 %
Differanseavkastning 0,72 % -1,59 % -1,60 % -0,94 %
 

 

Offensiv 3,08 % 17,24 % 11,52 % 7,87 % 6,96 %
Indeks offensiv 2,18 % 21,80 % 15,98 % 10,89 % 12,24 %
Differanseavkastning 0,90 % -4,57 % -4,46 % -3,02 %
 

 

100 prosent aksjer 4,23 % 23,24 % 14,36 %
Indeks 100 prosent aksjer 3,07 % 31,80 % 22,80 %
Differanseavkastning 1,16 % -8,56 % -8,44 %
 

 

Oslo Børs 0,49 % 15,17 % 4,82 % 11,18 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 3,07 % 31,80 % 22,80 % 15,37 %
* Annualisert avkastning utover 1 år
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Vår portefølje:

Holberg Norge fikk en ordentlig rekyl etter oktober, med en avkastning på over åtte prosent. JPM US Small Cap leverte nesten ni prosent avkastning i november, og en roligere tone i handelskrigen har utvilsomt slått bra ut på mindre amerikanske aksjer. Vi har truffet jevnt over bra på europaeksponeringen og Asia/vekstmarkeder. Eneste fondet på aksjesiden som skuffet i november var DnB Teknologi. De har den siste tiden hatt en vridning av porteføljen mot mindre og verdibaserte aksjer. Dette er en strategi vi tror på og vi håper fondet får en rekyl i desember. Vårt eget aksjefond, Kraft Global, hadde også en god måned.

Kraft Finans’ rentefond, Kraft Høyrente, var nok en gang beste rentefond i porteføljene, og utviklingen har vært formidabel siden oppstart. Fondet er noe mindre enn konkurrentene, og kan tillate seg å gjøre handler og «dealer» andre fond ikke prioriterer. Gjort riktig, kan disse bidragene over tid utgjøre store forskjeller i avkastningen, og så langt ser det ut som forvalter har lykkes bra med strategien. Fondet er per 11. desember opp 2,77 prosent siden oppstarten den 16. august. De øvrige rentefondene leverte alle avkastning over indeks, og vi sier oss godt fornøyd.

Neste rapportering kommer i starten av januar, og vi benytter anledningen til å ønske alle fondskunder en riktig god jul!

Aksjefond Avkastning november
JP Morgan US Small Cap Growth 8,95 %
Holberg Norge 8,03 %
Odin Sverige C 4,70 %
Kraft Global B 3,78 %
BGF European Special Situations 3,35 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3,33 %
Vontobel US Equity 3,24 %
AS European Equity 2,87 %
Schroder Asian Opportunities 1,38 %
DNB Teknologi 1,24 %
Fidelity Energing Markets 1,05 %
 

 

Rentefond Avkastning november
Kraft Høyrente B 0,65 %
Landkreditt Extra 0,47 %
Forte Obligasjon 0,46 %
Fondsfinans Kreditt 0,25 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.