Markedet:

Markedene var volatile i september, og det var også til dels store svingninger i oljeprisen, da Saudi-Arabias oljeproduksjon ble rammet av et rakettangrep. Ved slutten av måneden var likevel svingningene utlignet slik at prisen var omtrent det samme som ved inngangen til måneden. Globale aksjer er så langt i år fortsatt den beste aktivaklassen. Både i USA, EU og i Kina ble det gjennomført rentekutt. I Europa vil den europeiske sentralbanken igjen begynne å kjøpe store mengder obligasjoner for å stimulere økonomien. I Norge ble renten satt opp med 0,25 prosentpoeng.

Per 30. september 2019
September Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år* Standardavvik^
FORSIKTIG 0,55 % 6,80 % 2,73 % 5,53 % 5,13 %
Indeks forsiktig 0,95 % 11,03 % 6,95 % 6,96 % 6,26 %
Differanseavkastning -0,40 % -4,23 % -4,21 % -1,43 %
 

 

BALANSERT 0,43 % 8,82 % 1,79 % 6,32 % 6,71 %
Indeks balansert 1,30 % 15,70 % 9,52 % 9,95 % 10,10 %
Differanseavkastning -0,86 % -6,88 % -7,74 % -3,63 %
 

 

OFFENSIV 0,50 % 10,47 % 0,53 % 7,00 % 7,97 %
Indeks offensiv 1,55 % 19,31 % 11,46 % 12,33 % 13,94 %
Differanseavkastning -1,04 % -8,84 % -10,93 % -5,33 %
 

 

100 PROSENT AKSJER 0,61 % 13,77 % -1,13 %
Indeks 100 prosent aksjer 1,81 % 23,42 % 13,60 %
Differanseavkastning -1,20 % -9,64 % -14,73 %
 

 

Oslo Børs 2,94 % 13,14 % -5,51 % 12,50 %
MSCI Verdensindeks (i NOK) 1,81 % 23,42 % 13,60 % 15,10 %
*  Tidligere var porteføljen delt mellom privat og bedrift. Historikk fram til 27. januar 2018 var derfor fra modellporteføljen privat. ** Annualisert avkastning utover 1 år.
Indeks forsiktig er 70 prosent ST1X (statssertifikatindeks 1 år) og 30 prosent MSCI World målt i norske kroner. Indeks balansert er 50 prosent ST1X og 50 prosent MSCI World. Offensiv er 30 prosent ST1X og 70 prosent MSCI World. For 100 prosent aksjefond som ble lansert i 2018 gjelder verdensindeksen (MSCI) som referanseindeks.

Vår portefølje:

September ble en positiv måned i de globale aksjemarkedene målt i norske kroner. Globale verdiaksjer og japanske aksjer var noen av aksjene som hadde en god utvikling. Den tyske børsen (DAX) hadde også en bedre måned enn på lenge. På rentesiden hadde den norske statsobligasjonsindeksen OSE Stat 3.00 et fall på minus 0,36 prosent i september. Globale statsobligasjoner (FTSE WGBI) falt omtrent 1 prosent målt i norske kroner og fallet gjelder for både 3 og 10 år.

I september gjennomførte vi en del fondsbytter i modellporteføljene. Dette gjorde vi primært for å diversifisere porteføljene bedre og ta ned totalrisikoen. Disse ble implementert i porteføljene i løpet av måneden, og det kan derfor være avvik i avkastningstall fra de tallene vi rapporterer her, hvor de nye porteføljene og fondsendringene er datert til 1. september.

Rentesiden i porteføljene leverte gode tall for september, med blant annet 0,65 prosent oppgang på Forte Obligasjon, 0,42 prosent Landkreditt Extra, og 0,44 prosent oppgang på Kraft Høyrente. Fondsfinans leverte minus 0,04 prosent for måneden.

Av positive bidrag på aksjesiden var det særlig våre to globale fond som utmerket seg; Nordea Stabile Aksjer Global Etisk steg 2,42 prosent og Kraft Global steg 2,16 prosent. Av de andre fondene bidro den generelle europaeksponeringen negativt, sammen med den spisse eksponeringen mot USA. Samtidig holdt Holberg Norge og DnB Teknologi seg meget bra – slik det skal være i en diversifisert portefølje.

Aksjefond Avkastning september
DNB Teknologi 2,48 %
Kraft Global B 2,16 %
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 1,99 %
Holberg Norge 1,81 %
Schroder Asian Opportunities 1,18 %
Fidelity Energing Markets 0,75 %
Odin Sverige C 0,16 %
BGF European Special Situations 0,06 %
Vontobel US Equity 0,01 %
AS European Equity -0,71 %
JP Morgan US Small Cap Growth -2,02 %

 

Rentefond Avkastning september
Forte Obligasjon 0,65 %
Kraft Høyrente B 0,44 %
Landkreditt Extra 0,42 %
Fondsfinans Kreditt -0,04 %
Denne rapporten er utarbeidet av Kraft Finans AS («Kraft Finans»). Rapporten bygger på kilder som Kraft Finans anser som pålitelige, herunder rapporteringer fra selskapene som omtales og øvrig markedsinformasjon. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Informasjonen som fremkommer i rapporten er kun utarbeidet for å gi investorer informasjon om produktet og utgjør ikke, og må ikke anses som, et investeringsråd, markedsføring eller et fullverdig grunnlag for investorens beslutning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre eller dersom man er i tvil om innholdet i rapporten, bør investorene søke råd hos sin investeringsrådgiver. All informasjon og beregninger mv. som gjelder fremtidige forhold er basert på Kraft Finans’ skjønn og vurderinger, og det påtas ikke noe ansvar for riktigheten av slike prognoser eller opplysninger. Det understrekes at historisk avkastning og/eller forventninger om fremtidig avkastning ikke på noen måte er noen garanti for fremtidig resultat, og faktiske resultat kan avvike betydelig fra presenterte forventninger. Under ingen omstendighet gis det noen garanti for produktets fremtidige verdiutvikling og/eller finansielle resultater. Kraft Finans tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnad som oppstår ved bruk av denne rapporten. Rapporten skal leses i sammenheng med øvrig produktinformasjon.