• Leiekontrakt: Eiendommer med > 7,2 år gjenværende vektet leiekontrakt
 • Estimert årlig utbytte 5-7 % 
 • Estimert årlig avkastning (IRR): 8-10 %
 • Minimumstegning 200.000 NOK
 • Emisjon: I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
 • Eiendommer: Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
 • Leietakere: Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen

Fond som skal erverve en attraktiv diversifisert portefølje av offentlige eiendommer

Informasjon om fondet: 

 • Portefølje bestående av attraktive eiendommer kjøpt gjennom individuelle prosesser hvor hvert enkelt prosjekt er nøye vurdert
 • Vi har i lengre perioder fulgt med på opp mot 50 eiendommer over hele landet som oppfyller de ønskede kriteriene
 • Kjøp av eiendommene « off market », eller gjennom en til en prosesser med næringsmeglere gjennom nettverk har gjort at vi har unngått store budrunder
 • Nøye utvelgelsesprosesser av kjøpsobjekter resulterer i gode priser og danner grunnlag for gode nøkkeltall, både i de enkeltstående prosjektene og på porteføljebasis
 • Høy andel av offentlige leietakere reduserer motpartsrisiko gjennom sikre kontantstrømmer og leietakere
 • Investeringsstrategien baserer seg på å sikre høy kontantstrøm og høye utbytter i eiertiden til tross for lav leietakerrisiko
 • Eiendommene i porteføljen er lokalisert i områder hvor vi har god lokal kjennskap, i tillegg til god kontakt med lokale investorene
 • Aktiv forvaltning av eiendommene gjennom gode dialoger med leietakere har gitt oppside i prosjektene i form av forlengelser av kontrakter til gode vilkår

Forretningsmulighet

 • Ved å selge eiendommene som en portefølje oppnår man kritisk størrelse og interesse fra kjøpergrupper som institusjoner og spesialiserte oppkjøpsselskaper.
 • De store institusjonelle investorene sitter på mye kapital som ikke har tilgang til de enkeltstående kjøpene som vi og våre samarbeidspartnere har tilgang til skaper en forretningsmulighet som passer vår investeringsstrategi.

Annen informasjon: 

 • Størrelsen på fondet er minimum MNOK 200 med et mål på MNOK 500-1.000 (EK)
 • Investeringsperiode på 12 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår deal flow
 • I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
 • Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
 • Eiendommer med > 7år gjenværende vektet leiekontrakt
 • Brutto eiendomsverdi på ca. MNOK 50 – 400 per investering
 • 50-65 % LTV belåning per prosjekt
 • Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen
 • Minimum 50.1 % eierandel per prosjekt
To attraktive eiendommer i Kongsvinger, som er leid ut til Politiet, Tollregionen Øst og Domstoladministrasjonen i området, ble de første eiendommene i det nye fondet.

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

HER ER BILDER AV EIENDOMMER SOM FONDET HAR INVESTERT I 

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og de siste årene er det blitt betalt ut 230 millioner kroner i utbytte til våre kunder, og 256 millioner kroner i gevinst ved salg av eiendommer. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere over 30 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter hos Kraft Finans’ kunder.

Hvorfor investere i eiendom?

 • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
 • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
 • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
 • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.
 

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

 • Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
 • Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
 • Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

  Hallstein Holbek

  Daglig leder, Kristiansand

   Anders Gøllner

   Daglig leder, Oslo

    Ronny Hansen

    Daglig leder, Tromsø

     Morten Aune

     Daglig leder, Trondheim

      John Jørgenvåg

      Daglig leder, Ålesund

       Espen Aasebø

       Daglig leder, Bergen

        Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

        Klikk her