Investeringsfilosofi

Veien til god risikojustert avkastning må ta hensyn til ulike elementer av risiko, og ikke bare historiske svingninger.

En betydelig andel av kundens plasseringer skal være likvid for å utnytte fordelen dette gir ved forandringer i egen situasjon eller markedet.

Vi skal tilby både aktive og passive alternativer for likvide midler slik at kunden kan velge det som er i tråd med egne forutsetninger.

Kunder kan overlate forvaltningen til Kraft Finans gjennom definerte mandat, hovedsakelig i likvide plasseringer i renter og aksjer. For våre profesjonelle kunder kan mandater også tilpasses individuelt.

For å redusere tidsrisikoen skal vi også tilby produkter som har en kort forventet tidshorisont, men som også kan benyttes til spekulasjon.

Markedsrisikoen i porteføljen til kundene skal anbefales redusert via investeringer i alternative produkter som ikke er direkte koblet til aksjemarkedet sin utvikling.

Den enkelte kunde sin individuelle portefølje skapes av likvide plasseringer i renter og aksjer, og sammen med alternative produkter, skapes robuste porteføljer.