Kraft Finans


«Et selvstendig norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet”

Kraft Finans AS er et norsk verdipapirforetak som ble etablert i 2001. Våre konsesjoner fra Finanstilsynet dekker tjenestene investeringsrådgivning, mottak/formidling av ordre og aktiv forvaltning.

Konsesjoner

Vår filosofi


”Vårt mål er å gi våre kunder en god risikojustert avkastning over tid på sine investeringer hos oss.”

Avkastning skapes gjennom å velge blant de mulighetene som finnes, uten at risikoen er høyere enn tåleevnen. Gjennom lang erfaring hjelper vi våre kunder å finne denne balansen.
 

Investeringsfilosofi

Vi forvalter din formue

Våre ansatte tilbyr investeringsrådgivning og aktiv forvaltning. Som selvstendig aktør kan vi velge de leverandørene vi tror på, og sammen med kundene skreddersyr vi en portefølje tilpasset den enkelte kunde sine mål og preferanser.  I henhold til gjeldende lovgivning driver likevel Kraft Finans en leverandøravhengig virksomhet. Dette gjelder samtlige produkter og tjenester. Kraft Finans har kontorer i Oslo, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Sandnes.

Alle våre investeringsrådgivere er autoriserte, godt utdannet og har lang erfaring. Sammen med øvrige dedikerte ansatte fokuserer Kraft Finans på at våre kunder over tid skal oppnå en god risikojustert avkastning på sine investeringer. Vi tror dette er mulig gjennom å sette kunden i fokus i utførelsen av våre tjenester og anbefalte produktutvalg. Gjennom tett dialog sikrer vi god oppfølging og at du alltid får det du er på jakt etter.

Vår historie

2001
Etablert.

2007
Mottar konsesjonene nr 1 og 5 med innføring av ny verdipapirhandellov.

2014
Etablerer 3 nye kontorer: Tromsø, Trondheim og Ålesund.

2015
Etablerer 1 nytt kontor: Oslo.

2016
Etablerer aktiv forvaltning og mottar konsesjon nr 4.