Vår forretningsmodell

  • Selvstendig og ikke bank-eid aktør som jobber for kundene.
  • Kanskje den beste verktøykassen i bransjen.
  • Seleksjon & analyseverktøy.
  • Fondsspesialist.
  • Bredt utvalg av aksje- og rentefond (+300).
  • Tilbyr aktiv forvaltning med diskresjonære aksje/rente mandat.
  • Enkeltinvesteringer i eiendom, PE og obligasjoner, m.m.
  • All returprovisjon tilføres kundene.
  • Rent fokus på investeringer.
  • Høyt fokus på likviditet, kunderelasjoner og transparens.

Gjennom en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning kan vi tilby et stort utvalg av eksterne produkter, leverandører og egen forvaltning.

Verdier

«Vi i Kraft Finans setter kundeorientert rådgivning øverst av våre prioriteringer.»

Les mer

Filosofi

”Vårt mål er at kundene våre skal få god risikojustert avkastning over tid på deres investeringer.»

Les mer

Verktøykassen

Aktiv Forvaltning


Aksje,- og fondsporteføljer
Forsiktig • Balansert • Offensiv • 100 % aksjer

Kraft Finans, Nordnett

Les mer

Aksjer / Fond / ETF


Modellporteføljer
Aksjefond • Enkeltaksjer

Kraft Finans, Nordnett

Les mer

Renter / Obligasjoner


Modellporteføljer
Rentefond • Enkeltobligasjoner

Kraft Finans, Nordnet

Les mer

Eiendom


Investeringer i næringseiendom.

Kraft Finans, Njord Securities, Njord AI

Les mer