I Kraft Finans er vi alltid på jakt etter dyktige rådgivere. Våre investeringsrådgivere er autoriserte, godt utdannet og har lang erfaring.

I Kraft Finans tilbyr vi et konkurransedyktig- og godt kompetansemiljø. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av våre ansatte og for nyansatte har vi et eget introduksjonsprogram.

Er du vår nye dyktige rådgiver?

Da er du hjertelig velkommen til å sende oss en åpen søknad og CV på jobb@kraftfinans.no. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt og aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Om Kraft Finans

I Kraft Finans skaper vi langsiktige verdier for våre kunder. Gjennom en helhetlig rådgivningstjeneste innen formuesforvaltning kan vi tilby et stort utvalg av eksterne produkter og egen forvaltning. Som selvstendig aktør kan vi velge de leverandørene vi tror på – enten det er egen forvaltning eller eksterne produkter. Sammen skreddersyr vi en portefølje tilpasset den enkelte kunde sine mål og preferanser.

I henhold til gjeldende lovgivning driver likevel Kraft Finans en leverandøravhengig virksomhet. Dette gjelder samtlige produkter og tjenester.

Kraft Finans har kontorer i Oslo, Tromsø, Trondheim, Ålesund og Sandnes.