Etablere solide investeringsporteføljer

For å skape solide og diversifiserte porteføljer for våre kunder tilbyr vi også alternative investeringsprodukter. Alternative investeringsprodukter er ment som et supplement i en totalportefølje. Navnet alternative investeringsprodukter er en samlebetegnelse for produkter som gjerne prises utenom offentlige markedsplasser som for eksempel en børs. Eksempler på denne type produkter er eiendom, infrastruktur, private equity og ulike strukturerte produkter.

Mange av våre kunder har denne type plasseringer fra tidligere eller via andre kundeforhold. Vi tilbyr derfor en rådgivningspakke for unoterte aksjer som gjelder helt uavhengig av om vi har levert produktene eller ikke. Kunden får en fastprisavtale med rådgivning på produkter som er kjøpt andre steder, forutsatt en forhåndsgodkjennelse internt hos oss av produktene dette gjelder. Kraft Finans fakturerer for oppdraget. Kunden er dermed sikret at vi ikke mottar returprovisjoner eller såkalte «kickbacks» som farger vårt syn på kundens investeringer, hvor mye kunden skal investere eller hvor lenge kunden skal være investert.

For kunder som ønsker eksponering mot eksempelvis eiendom tilbyr vi deltagelse i nye eiendomsprosjekter. Kjennetegn for disse eiendomsprosjektene er produkter med fokus på eksisterende bygg og lange leiekontrakter. Med solide motparter gir dette en løpende årlig utbetaling samt mulighet for verdistigning. Det finnes også et annenhåndsmarked for ulike unoterte prosjekter innen eiendom, shipping eller private equity – med spennende muligheter. Det forutsettes at produktet er egnet for kunde.

Etter finanskrisen i 2008/09 har strengere regelverk for bankene gjort dem mer restriktive på banklånsfinansiering for små og mellomstore selskaper.

Dette fører til at mange selskaper må gå til obligasjonsmarkedet for finansiering. Et rentepapir med høyere risiko og utbetaling enn statsobligasjoner kan være et godt supplement i en diversifisert totalportefølje. Mulighetene i dette markedet dekker både noterte og unoterte obligasjoner, samt at plasseringene har ulik løpetid. Det forutsettes at produktet er egnet for kunde.

Risikoen knyttet til enkeltprodukter innen alternative investeringsprodukter varierer, men enkeltstående produkter har normalt høy risiko. Alternative produkter anbefales derfor som en del av en diversifisert totalportefølje, der produktene kan redusere svingningene (volatiliteten) i en investeringsportefølje.