Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og bare i 2019 ble det betalt ut 63 millioner kroner i utbytte til våre kunder. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 19 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Investeringsfilosofi

Vi er ekstremt selektive i vår utvelgelsesprosess, og søker:

  • Moderne og fleksible bygg.
  • God beliggenhet.
  • Solide leietakere.
  • Lang leiekontrakt.
  • Solid kontantstrøm og utbytter.

Summen av disse punktene gir løpende årlig utbetaling, samt mulighet for verdistigning.

Vår tilstedeværelse i fem av de største byene i Norge gir oss en «edge» når det gjelder å få en
god geografisk spredning på eiendomsporteføljen.

Våre tidligere prosjekter

Her kan du se nærmere på Kraft Finans’ portefølje av eiendomsinvesteringer.

Les mer

Hvorfor investere i eiendom?

  • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
  • Lave renter i bank.
  • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
  • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
  • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Geografisk posisjonering (brutto eiendomsverdi)

Nordland 4%
Trøndelag 9%
Møre og Romsdal 6%
Agder 10%
Vestfold og Telemark 23%
Rogaland 17%
Viken 2%
Vestland 9%
Innlandet 22%

54mill.

utbytte i 2020

150mill.

utbytte akkumulert

15.0%

utbytte akkumulert

22

eiendommer

6,4mrd.

eiendomsverdi

1,7mrd.

investert egenkapital