Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og i 2021 mottok kundene 256 millioner kroner i utbytter og gevinster ved salg av eiendom.  De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere totalt 30 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter.

Investeringsfilosofi

Vi er ekstremt selektive i vår utvelgelsesprosess, og søker:

  • Moderne og fleksible bygg.
  • God beliggenhet.
  • Solide leietakere.
  • Lang leiekontrakt.
  • Solid kontantstrøm og utbytter.

Summen av disse punktene gir løpende årlig utbetaling, samt mulighet for verdistigning.

Vår tilstedeværelse i fem av de største byene i Norge gir oss en «edge» når det gjelder å få en
god geografisk spredning på eiendomsporteføljen.

Våre tidligere prosjekter

Her kan du se nærmere på Kraft Finans’ portefølje av eiendomsinvesteringer.

Les mer

Eiendomsinvestering

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg.

Sjekk nå

Hvorfor investere i eiendom?

  • Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
  • Lave renter i bank.
  • Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
  • Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
  • Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Geografisk posisjonering (brutto eiendomsverdi)

Nordland 4%
Trøndelag 9%
Møre og Romsdal 6%
Agder 10%
Vestfold og Telemark 23%
Rogaland 17%
Viken 2%
Vestland 9%
Innlandet 22%

60%

offentlige leietakere

256mill.

Gevinst ved salg i 2021

10,2mrd.

eiendomsverdi

30

eiendommer kjøpt

12

eiendommer solgt

3,6mrd.

investert egenkapital

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss senest 6 innen måneder, se vår Personvernerklæring.