Modellporteføljer - det beste av det beste!

Hva er modellporteføljer?

  • Modellporteføljer er investeringer i de Kraft Finans mener er de beste aksje- og rentefond. Dine forventninger til avkastning og din risikoprofil avgjør hvor mye renter og aksjefond din modellportefølje inneholder.

Hvorfor velge modellporteføljer?

  • Vi velger blant de beste. Det betyr at vi velger blant over 50 000 fond fra hele verden. På den måte stiller vi mye sterkere enn store aktører som kun selger sine egne produkter.
  • Modellporteføljer gir dine fondsinvesteringer den nødvendige diversifiseringen slik at du på lang sikt kan oppnå best mulig risikojustert avkastning.
Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift

Aksjer og renter

Få god risikojustert avkastning på dine midler i en aktivt forvaltet portefølje av aksjer og rentefond.

Les mer

Eiendom

Et godt supplement til øvrige aktivaklasser og bidrar til en mer diversifisert og solid totalportefølje.

Les mer

Investeringsfilosofi

Mål om å identifisere de aksjefondene som gir høyere avkastning enn markedet generelt sett.

Utvelgelse av rentefond er basert på rentefølsomhet og om forvaltere har en aktiv holdning i sin forvaltning.

Vi tilbyr fire modellporteføljer; forsiktig, balansert, offensiv og 100 % aksjer.

Verdien av riktig vekting

  • Ved å velge riktig vekting unngår vi de typiske fallgruvene som å komme inn mot slutten av en stigende syklus, eller velger svært risikoutsatte regioner eller bransjer.
  • Nedenfor vises standardvektingen Kraft Finans benytter i sine modellporteføljer ved de ulike fasene økonomien er identifisert å befinne seg i.

Sjekk om Kraft Høyrente passer for deg eller din bedrift.

Før en av våre rådgivere kontakter deg er det nyttig med litt mer informasjon. Vi deler ikke dette med noen andre. Informasjonen benyttes kun for at vi skal gi deg en presis og effektiv oppfølging. Informasjonen vil bli slettet hos oss innen senest seks måneder, se vår Personvernerklæring.