Investeringsfilosofi

Veien til god risikojustert avkastning må ta hensyn til ulike elementer av risiko, og ikke bare historiske svingninger.

En betydelig andel av kundens plasseringer skal være likvid for å utnytte fordelen dette gir ved forandringer i egen situasjon eller markedet.

Vi skal tilby både aktive og passive alternativer for likvide midler slik at kunden kan velge det som er i tråd med egne forutsetninger.

Kunder kan overlate forvaltningen til Kraft Finans gjennom definerte mandat, hovedsakelig i likvide plasseringer i renter og aksjer. For våre profesjonelle kunder kan mandater også tilpasses individuelt.

For å redusere tidsrisikoen skal vi også tilby produkter som har en kort forventet tidshorisont, men som også kan benyttes til spekulasjon.

Markedsrisikoen i porteføljen til kundene skal anbefales redusert via investeringer i alternative produkter som ikke er direkte koblet til aksjemarkedet sin utvikling.

Den enkelte kunde sin individuelle portefølje skapes av likvide plasseringer i renter og aksjer, og sammen med alternative produkter, skapes robuste porteføljer.

Hva er aktiv forvaltning?

Ønsker du å investere i aksjer eller rentepapirer er Aktiv Forvaltning det rette for deg. Aktiv Forvaltning er forvaltning av verdipapir hvor forvalteren tar aktive valg når han bestemmer porteføljens sammensetning – i motsetning til indeksfond som etterligner
markedet i oppbyggingen av porteføljen.

 • Dine preferanser
 • Dine forventninger til avkastning
 • Din risikotoleranse

Portefølje

Forsiktig


Aksjer 35%
Fond 70%

Balansert


Aksjer 50%
Fond 50%

Offensiv


Aksjer 70%
Fond 30%

100% aksjer


Aksjer 100%
Fond 0%

Aktiv Forvaltning i Kraft Finans

Verdibasert forvaltningsfilosofi

 • Solide selskaper med forståelige forretningsmodeller
 • Kjedelig, glemte og billige aksjer
 • Solide kontantstrømmer
 • Lav gjeld

Kurskatalysatorer

 • Høyest mulig avkastning på egenkapital over tid
 • Mulig oppkjøp
 • Endring i utbyttepolitikken
 • Endring av rammebetingelser

Investeringshorisont

 • Omløpshastighet på to år
 • Mål om at hver enkelt plassering skal ha potensial for en verdistigning på 50 prosent i løpet av to år

Stor meny

 • Velger blant tusenvis av globale selskaper
 • Konsentrert portefølje på 20 til 40 selskaper
Kraft Finans - Aktiv Forvaltning