Stavanger: Bavariakvartalet, Forus

Forventet årlig avkastning: 9-10 %
Estimert årlig utbytte: 9 %
Kjøpspris: NOK 427 mill.


Kristiansand, signalbygg i sentrum

Forventet årlig avkastning: 9-10 %
Estimert årlig utbytte: 8 %
Kjøpspris: NOK 550 mill


Kristiansund: Politihuset, Kristiansund sentrum

Forventet årlig avkastning: 10 %
Estimert årlig utbytte: 10-11 %
Kjøpspris: NOK 175 mill.


Bodø, etatbygg i Rønvikleira

Forventet årlig avkastning: 10,4 %
Estimert årlig utbytte: 10,5 %
Kjøpspris: NOK 230 mill.


Tønsberg Kontoreiendom AS

Forventet årlig avkastning: 9-11 %
Estimert årlig utbytte: 6-8 %
Kjøpspris: NOK 607 mill.

Eiendomsinvestering gjennom alternativt investeringsfond (AIF): 
  • Eiendomssyndikatene har t.o.m våren 2019 vært organisert som prosjektfinansieringsselskap (definert utenfor virkeområdet til AIF-loven).
  • Etter AIF-rundskrivet; eiendomssyndikatene er og vil være organisert som en AIF.
  • Tønsberg Kontoreiendom AS var blant de første eiendomssyndikatene i Norge organisert som en AIF.

Bodø: Bodø Samfunnsbygg

Forventet årlig avkastning: 10,4 %
Estimert årlig utbytte: 10,5 %
Kjøpspris: NOK 230 mill.


Bergen og Molde: Vestlandet Kommunebygg

Forventet årlig avkastning: 7-9 %
Estimert årlig utbytte: 6-8 %
Kjøpspris: NOK 351,5 mill.


Stavanger: Zara, Stavanger sentrum

Forventet årlig avkastning: 9 %
Estimert årlig utbytte: 3-4 % (9 % utdelingskapasitet)
Kjøpspris: NOK 176 mill.


Trondheim: kontoreiendom, Trondheim

Forventet årlig avkastning: 9,5 %
Estimert årlig utbytte: 8,4 %
Kjøpspris: NOK 386 mill.


Boganes: Kaefer Energy HQ, Stavanger

Forventet årlig avkastning: 10-11 %
Estimert årlig  utbytte: 5-6 % (11 % utdelingskapasitet)
Kjøpspris: NOK 96 mill.