Østfold: Statens Vegvesen, Moss

Forventet årlig avkastning: 10 %
Estimert årlig utbytte: 3-4 % (10 % utdelingskapasitet)
Kjøpspris: NOK 150 mill.