Palmyra: Langeland Handelspark, Kongsvinger

Forventet årlig avkastning: 11-12 %
Estimert årlig utbytte: 10 %
Kjøpspris: NOK 283 mill