Stavanger: Bavariakvartalet, Forus

Forventet årlig avkastning: 9-10 %
Estimert årlig utbytte: 9 %
Kjøpspris: NOK 427 mill.