Telemark: Statens Hus, Skien

Forventet årlig avkastning: 10 %
Estimert årlig utbytte: 10 %
Kjøpspris: NOK 410 mill