Tønsberg Kontoreiendom AS

Forventet årlig avkastning: 9-11 %
Estimert årlig utbytte: 6-8 %
Kjøpspris: NOK 607 mill.

Eiendomsinvestering gjennom alternativt investeringsfond (AIF): 
  • Eiendomssyndikatene har t.o.m våren 2019 vært organisert som prosjektfinansieringsselskap (definert utenfor virkeområdet til AIF-loven).
  • Etter AIF-rundskrivet; eiendomssyndikatene er og vil være organisert som en AIF.
  • Tønsberg Kontoreiendom AS var blant de første eiendomssyndikatene i Norge organisert som en AIF.